2012-2013 Dönemi Uzaktan Öğrenim Programı

486255_534785789901160_1464562262_nEğitim, yüzyüze eğitm ve uzaktan öğrenmeyi bir araya getiren karma bir program. Karma program tüm Türkiye’den hali hazırda sivil toplum alanında aktif katılımcılara ulaşmayı amaçladı. İlk program 2 ay hazırlık süreci ve 1 ay raporlama dahil 9 ay sürdü.

Sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu ağlarda internet aracılığıyla bir açık ilan duyurusu yapıldı. İlana ulaşmak için tıklayın

Eğitim programı için yapılan açık çağrıya 144 başvuru alındı. Başvurular arasından 30 aktif katılımcı ve 14 izleyici programa kabul edildi.  Programa 20-40 yaş arası katılımcılar kabul edilerek sivil toplum örgütlerindeki genç gönüllülerin ve sivil toplumda karar alma ve politika etkileme süreçlerindeki genç yurttaşların güçlendirilmesi amaçlandı. Toplamda 37 farklı kuruluştan 44 katılımcıyla program başladı

Katılımcılar

1 Ankara Erkek İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği

2 Ankara Kadın Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

3 Adana Erkek Genç Engelliler Gençlik Spor Kulübü

4 Ankara Kadın International Association for Peace and Democracy Development

5 Van Erkek Van Kent Konseyi Gençlik Meclisi

6 Ankara Kadın Gündem Çocuk Derneği

7 Diyarbakır Kadın Göç ve İnsani Yardım Vakfı

8 Van Kadın Van Kadın Derneği

9 istanbul Kadın Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği/ Tarlabaşı Toplum Merkezi

10 Diyarbakır Erkek İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi

11 Kahramanmaraş Kadın Kaşif Gençler Grubu

12 Ankara Kadın Engelli Kadın Derneği

13 Diyarbakir Erkek Göç ve İnsani Yardım Vakfı

14 Adana Erkek Adana Gençlik Birliği Derneği

15 Sakarya Kadın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

16 Gaziantep Erkek Alternatif Gençlik Çalışmaları Derneği

17 Adıyaman Erkek Adıyaman Aile Hekimleri Derneği

18 Hakkari Erkek Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

19 Muş Erkek Umut ve Gönül Elçileri Derneği

20 Muş Kadın Türkiye Küçük Millet Meclisleri

21 Adana Kadın Deneyimsel Öğrenme Merkezi

22 Bursa Kadın Başka Bir Okul Mümkün Derneği

23 Balıkesir Kadın Toplum Gönüllüleri Vakfı

24 Afyon Erkek Toplum Gönüllüleri Vakfı

25 Diyarbakır Erkek İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi

26 Kastamonu Kadın Tosya Gençlik Gündemi Derneği

27 Bandırma Kadın genc.im Gençlik Gazetesi ve Sosyal Paylaşım Platformu

28 Diyarbakır Erkek Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği

29 Gaziantep Erkek Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği

30 Muş Kadın Başkent Kadın Platformu

969579_533859523327120_458952509_n30  katılımcı, programın başlangıcında 7-11 Kasım 2012 tarihleri arasında 4 gün süren yüz yüze eğitim için  İstanbul’da buluştular. Eğitmenler (Cengiz Kayhan, Merve Seda Çevik, Serra Cankur, Necmettin Yemiş), 2 moderatör (Yiğit Aksakoğlu, Alper Akyüz), proje danışmanı (Prof. Dr. Nurhan Yentürk), değerlendirme uzmanı (Erhan Okşak), koordinasyon ekibi ve uzmanlar ön buluşma için içerik, teknik ve lojistik destek sağladılar. Ön buluşma, katılımcıları birbirleriyle tanıştırmak, e-öğrenme konusunda deneyim sağlamak ve sivil toplum, demokrasi, insan hakları, savunuculuk, katılım ve karar alma süreçlerinin tartışılabileceği bir platform oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Ön buluşma sonrası katılımcılar e-öğrenme platformu üzerinden online olarak eğitimi takip etmeye başladılar. Moderatörlerin içerik ve teknik desteğiyle 14 modül 6 ay içerisinde gerçekleştirildi.

Program süresince moderatörler ve proje ekibi, farklı bölgeleri ziyaret ederek katılımcıları grup ve bireysel şekilde desteklemek, onlara koçluk etmek amacıyla 6 saha ziyareti gerçekleştirdiler.

Eğitim programının kapanış toplantısı 22-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Katılımcıların eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alabilmeleri için, tüm programın %90’ına katılım göstermeleri ve kapanış toplantısına katılım zorunluydu. Karma eğitim sürecinde 7 katılımcı kişisel nedenlerle programdan ayrıldı ve geriye kalan 23 katılımcı programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Programın en başından en sonuna kadar değerlendirme ve izleme süreci bir dış değerlendirme uzmanı tarafından yürütüldü. Değerlendirme uzmanı eğitim programı süresince soru formları ve odak grup çalışmalarıyla katılımcıların kapasite gelişimini takip etti ve değerlendirdi.