STGM Kısa Dönem Uzmanlar Arıyor

2004 Yılında güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonuyla yola çıkan STGM, sivil toplum örgütleri ile birlikte kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.“Türkiye’de Sivil Toplum Gelişiminin ve Sivil Toplum – Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 24 ay boyunca,

1. Genel kapasite geliştirme eğitimleri

2.İhtiyaç temelli eğitimler

3. Yerinde kurumsal destekler

4. Çalışma ziyaretleri

5. Seminer/ağ destekleri için

kurulacak uzman havuzuna dahil olmak isteyenler ayrıntılı bilgi ve başvurru formuna şu linkten ulaşabilir.

Ulusal Ajans Gençlik Programı Eğitmen Eğitimi Çağrısı Açıldı!

(Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)  Gençlik Programı kapsamında bir eğitmen eğitimi gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği Gençlik Programı, gençleri ve yaygın eğitim alanlarında faaliyet gösteren diğer aktörleri Gençlik Programının sunduğu fırsatlar konusunda desteklemeyi ve bu fırsatlara erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu amaçla gerçekleşen eğitimler Gençlik Programı eğitmen havuzunda yer alan eğitmenler aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Siz de bu eğitmen havuzuna dahil olmak istiyorsanız 30 Kasım- 10 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek olan eğitmen eğitimi başvurularınızı bekliyor.

Son başvuru tarihi 9 Kasım 2012 Saat 18:00

Başvuru koşulları, eğitim içeriği, başvuru formu ve ayrıntılı bilgi için

Jean Monnet Burs Programı 2013-2014 Akademik Yılı Başvuruları Açıldı

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Başka bir ifadeyle, Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.

Burs Süresi

Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. Akademik çalışmaların bitiş tarihi 31 Ekim 2014 tarihini geçmemelidir.

Bursiyer Sayısı

2013-2014 akademik yılı için yaklaşık 130 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursun %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre tahsis edilecektir. Bu nedenle, yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı geçer not alan (100 üzerinden 60 puan) başarılı adaylara, kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir. Gerekli görüldüğünde Jean Monnet Değerlendirme Komitesi tarafından söz konusu sektörlere ayrılan kotalar arasında kaydırma yapılabilecektir.

Burs Miktarı

Burs miktarı; öğrenim/okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama), çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı, kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek) ve banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneği kapsamaktadır.

Başvuru uygunluk şartları ve diğer tüm detaylar için 

Tarlabaşı Toplum Merkezi Destek Koşusu Gerçekleşti, Sonuçlar Şu Şekilde…

Tarlabaşı Toplum Merkezi Destek Koşusu Gerçekleşti

Tarlabaşı Toplum Merkezi Destek Koşusu Gerçekleşti

3 Ekim 2012 Pazar günü gerçekleşen Tarlabaşı Toplum Merkezi destek koşusu sonuçlandı. Toplam 75 gönüllünün yer aldığı koşunun birincileri 5 ayrı kategoride belirlendi.

Kadın destek koşucuların 1.si Gözde Türkkan

Erkek destek koşucuların 1.si Necati Elidüzgün

Çocuk destek koşucuların 1.si Oğuz Erinan oldu.

“En fazla sayıda bağışçı” ve “Toplamda en fazla miktarda destek” kategorilerinin her ikisinde de Çağrı Balcıoğlu koşu günü itibariyle 1. oldu.

Koşunun gerçekleşmesinden önce de bağışlar toplanmaya başlamıştı. Koşudan önce gerçekleşen bağış ve destekler içinde Senem Aydın Düzgit “En fazla bağışçı” ve Gürhan Ertür “Toplamda en fazla miktar bağış” kategorilerinde madalyaya layık görüldü.

Koşu sonrası Tarlabaşı Toplum Merkezi Gençlik Orkestrası bir dinleti gerçekleştirdi.

Tarlabaşı Toplum Merkezi gönüllü koşucularına destekler devam ediyor.

Detaylı bilgi ve destek vermek için 

5199 Sayılı Kanunun Değiştirilmesine Karşı Eylem Gerçekleşti! Yeni Eylem Çağrısı ve İmza Kampanyası Geliyor

5199 Sayılı Hayvan Haklarının Korunmasına dair yasada yapılması planlanan değişiklikle ilgili eylem çağrısını daha önce bu site üzerinden duyurmuştuk. Hayvan Hakları Federasyonu ve Hayvan Hakları Aktivistleri tarafından yapılan eylem çağrısı Türkiye’nin bir çok bölgesinde karşılık buldu ve toplamları 100 binlere varan hayvan hakları aktivisti meydanlarda toplandı.

30 Eylül Pazar Günü İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Bodrum’da gerçekleşen eylemlere katılan hayvan hakları aktivisti sayısı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak farklı kaynaklardan alınan bilgiler toplamın 100 binlere ulaştığını gösteriyor. Genel çağrının dışında Adana, Samsun, Mersin gibi bir çok farklı yerelde bir araya gelen hayvan hakları aktivistleri yasaya karşı tepkilerini dile getirdiler. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)  ve işbirliği yaptığı diğer örgütler Hayvan Hakları Aktivistlerini 7 Ekim pazar Günü Saat 14:00’de Ankara Sakarya  Caddesi Meydanı’nda gerçekleşecek eyleme davet ediyor.

Sosyal medya araçları üzerinden yayılan bazı haberler yasada yapılması planlanan değişikliğin yeniden TBMM gündemine alınacağına dair ümitler doğururken, bazı diğer kaynaklar yasa hakkındaki değişiklik tasarısının aynen TBMM’ye sunulacağını bildiriyor.

Bütün bu gelişmeler devam ederken yasada değişiklik öngören tasarının geri çekilmesi için imza vermek için aşağıdaki linki tıklamak yeterli

http://www.sessizkalmasucaortakolma.com/dilekce/dilekce_detay.asp?id=1311&DURUM=2

Ana akım medyada konuyla ilgili yapılan tartışmalardan bir örnek için: