Şebeke 2012 Gençlik Hallerini Sunar!

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi aşağıdaki infografiği sizlerle paylaşarak; yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının ifade ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmadığı, demokratik, özgür, adil ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir 2013 diler.

sebeke-infografik_

Avrupa Koleji Burs Başvuruları için Son Başvuru 31 Ocak’a Uzatıldı

AB CoE

Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliği hedefi doğrultusunda nitelikli uzmanlar yetiştirme amacıyla Avrupa Birliği Çalışmaları alanında en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Avrupa Koleji programları için Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından verilen burs programı başvuruları kabul etmeye  devam ediyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2013’e uzatılan Yüksek Lisans Burs Programı hakkında daha detaylı bilgiye Bakanlığın web sitesinden ulaşılabilir.

Yeni Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Açıklandı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, IPA kapsamında yürütmekte olduğu İnsan Kaynağınının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hibe çağrısına çıkmıştır. Bu hibe çağrısı çerçevesinde özellikle Nisan 2012’de devreye giren yeni Teşvik Sistemi kapsamında yatırım yapılan/yapılacak alanlarda, gençlerin istihdamını arttırmaya yönelik projelere destek verilecektir.

Projeler için asgari 200.000€ azami 400.000€ olarak belirlenen bu destekler için son başvuru tarihi 08.02.2013’dir. Proje rehberi, detaylı bilgi ve başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Japonya Yerel Projelere Hibe Programı Açıldı

japonyaturkiyeJapon Kalkınma Ajansı; Türkiye’nin tüm bölgelerindeki belediye ve sivil toplum örgütlerine yönelik olarak, toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen projelere hibe vermektedir.  Nisan 2014 sonrasında başlayacak projelere başvuru için son gün 30 Mart 2013’tür.

Türkiye’nin her yerinden başvurular kabul edilmekle beraber, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir. Proje başına verilebilecek en fazla destek KDV hariç 100.000$’dır.

Gerçekleştirilebilecek proje konularına ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

İsveç-Türkiye Burs Programı yüksek lisans ve doktora başvuruları devam ediyor…

studyinsweden2İsveç’te Sosyal Bilimler alanında yer alan yüksek öğrenim programlarında geçerli olan burs programı için 15 yüksek lisans ve 45 doktora kontenjanı bulunmaktadır. Yüksek lisans programları için başvuru süreci 1-11 Şubat 2013 tarihleri arasında ve doktora programları için son başvuru tarihi 31 Ocak 2013’tür.

Master seviyesindekiler için detaylı bilgiye  buradan, doktora seviyesinde burslar için detaylı bilgiye ise buradan buradan ulaşabilirsiniz.

STGM’den Sivil Örgütlere İhtiyaç Temelli Eğitimler

20121020-210752.jpgSivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) sivil örgütlerin farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ihtiyaç temelli eğitimler gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerin içerikleri ve tarihleri eğitime ihtiyaç duyan örgütle birlikte belirlenerek gerçekleştiriyor. Bu eğitimlere başvurabilmek için STGM’nin hedef kitlesinde yer alan toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan hakları, çocuk hakları, kültürel haklar alanında yerel düzeyde faaliyet gösteriyor olmak yeterli. Bir veya birden fazla örgüt ortak ihtiyaçları için eğitimlere başvurabiliyor. Eğitim içerikleri, başvuru koşulları ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

NED Hibe Programı Başvuruları İçin Son 30 Gün

NED ( National Endowment For Democracy) Sivil Örgütler için doğrudan hibe sağlayan uluslar arası örgütlerden birisidir. 2012 yılında 92 ülkede 1000’den fazla projeye doğrudan destek veren NED, örgüt başına ortalama olarak $50,000 destek sağladı. Kurum sivil toplum örgütlerine, bağımsız medya aktörlerine destek verirken demokratikleşme sürecinde olan ülkelerden başvurulara öncelik tanıyor. Sizin ve örgütünüzün:

 • İnsan haklarını korumaya ve geliştirmeye
 • İnsan hakları konulu kanunlara
 • Bilgi edinme hakkını desteklemeye ve bağımsız medyaya
 • Demokratik fikirleri ve değerleri güçlendirmeye
 • Şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştirmeye
 • Sivil örgütleri güçlendirmeye
 • Politik süreçlerde ve kurumlarda demokrasiyi desteklemeye
 • Yurttaşlık eğitimini desteklemeye
 • Demokratik yollarla çatışma çözümlemeye
 • Örgütlenme özgürlüğünü desteklemeye
 • Geniş tabanlı pazar ekonomisinin geliştirilmesine dair proje fikirleriniz varsa…

Son başvuru tarihi 18 Ocak 2013 olan hibe programına başvurabilirsiniz. Hibe programının ayrıntılarına ve başvuru koşullarına buradan erişebilirsiniz.

AİHM 5651’i ifade özgürlüğüne aykırı buldu

Alternatif Bilişim Derneğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığı sites.google.com davasında karar Türkiye aleyhine açıklandı.

sites.google.com 24 Haziran 2009 tarihinde 5651 Nolu İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak erişime engellenmişti. Kişisel web sayfaları bu karar yüzünden erişime engellenen Ahmet Yıldırım’ın Alternatif Bilişim Derneği ile birlikte AİHM’e taşıdığı dava sonuçlandı. Ahmet Yıldırımı haklı bulan AİHM 5651 No’lu kanunun ve uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözlesmeşi’nin 10. Maddesinde yer alan ifade özgürlüğü’ne açıkça aykırı olduğuna karar verdi. Bu sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da web 2.0 uygulamaları açısından ifade özgürlüğü kapsamındaki ilk dava ve örnek niteliği taşıyor. AİHM’de Türkiye aleyhine bekleyen başka bir çok dava var.

Kararın tam metnine (İngilizce olarak ve pdf formatında) buradan ulaşabilirsiniz.

ABGS’den Avrupa Koleji Master Burs Programı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında master yapmak isteyen öğrencilere 2011-2012 akademik yılı için Avrupa Koleji’nde burs imkanı sağlanacak. 2010-2011 Akademik Yılında başlatılan “Avrupa Koleji Master Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde, donanımlı AB uzmanları ve geleceğin Türk Avrokratlarını (AB konusunda uzman bireyler) yetiştirmeyi amaçlıyor. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2013 olarak belirlenen burs programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için burayı tıklamak yeterli.