İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Teklif Çağrısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Teklif Çağrısı

Toplam bütçesi 144 Milyon Avro olarak belirlenmiş olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, aşağıdaki öncelikli dört temada hazırlanacak yeni operasyonların desteklenmesini planlamaktadır.

1.Kadın istihdamının artırılması ve genç işsizlik oranlarının düşürülerek iş gücüne daha fazla kişi kazandırılması, (63 milyon Avro )
2.Eğitimin kalitesinin geliştirilmesi, işgücü piyasası ile eğitim ilişkisinin kuvvetlendirilmesi ve özellikle de kadın eğitim düzeylerinin tüm eğitim basamaklarında artırılmasının sağlanması, (28 milyon Avro)

3.Hayatboyu öğrenmenin teşviki ve hem şirketler hem de işçilerin insan kaynakları yatırımlarını desteklemeye yönlendirilmesi amaçlarıyla, işçilerin, kurum ve girişimcilerin uyum yeteneğini artırmak üzere faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (33 milyon Avro)
4.Dezavantajlı kesimlere işgücü piyasasında sürdürülebilir sağlayan ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele imkanı tanıyan ve fırsatlar yaratan bir işgücü piyasasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar. (20 milyon avro)

Uygulama süresi maksimum 24 ay olabilecek operasyonların finansmanı için uygun olabilecek başvuru sahipleri ve proje ile ilgili daha detaylı bilgiye, web sitesinden ulaşılabilir.

2015 Sonrası Kalkınma Hedeflerinin Belirlenmesine Katılabilirsiniz!

logoŞebeke, gençleri Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve 2015 sonrası dünyada yeni kalkınma hedeflerinin belirlenmesine yönelik yürütülen anket çalışmasına katılmaya çağırıyor. Buradan alınacak sonuçlar önümüzdeki sene içinde bu konuda yapılacak zirvelerde liderlere sunulacak, ve bu Birleşmiş Milletler seviyesinde yapılacak tartışmaların bir parçası olacak.

Katılmak için http://www.myworld2015.org/

 

Anadolu Kültür’den BAK Projesi Katılımcı Çağrısı

image001

Şehirlerden farklı seslere ve hikâyelere bakmak, geçmişi ve günümüzü araştırmak, birlikte keşfetmek, beraber yaratmak için yola çıkan BAK projesi; BatmanÇanakkaleDiyarbakır ve İzmir’den 18-26 yaş arasındaki gençleri, fotoğraf ve video ile şehirlerinden hikâyeler anlatmaya ve birbirlerinin hikâyelerine ortak olmaya davet ediyor.

Proje kapsamında şehir ve hafıza üzerine fotoğraf ve video odaklı atölye çalışmaları için farklı şehirlerde buluşulacak, katılımcıların oluşturduğu grupların ortak üretimi olan görsel projeler desteklenecek.

Başvuru Kriterleri

· Batman, Çanakkale, Diyarbakır ve İzmir’de yaşıyor olmak
· 18-26 yaşları arasında olmak
· Sanatla, özellikle fotoğraf veya sinemaya ilgilenmek
· Proje kapsamında farklı şehirlerdeki tüm eğitim ve seyahatlere katılabilecek olmak
· Bilgisayar ve internete aşina olmak (e-posta kullanmak, vs.)

Son Başvuru Tarihi 15 Şubat 2013 Cuma 17.00

Mott Vakfı, Açık Toplum Vakfı ve İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen  ve  Anadolu Kültür’ün Geniş Açı Proje Ofisiyle düzenlediği BAK projesiyle ilgili daha fazla bilgiye ve başvuru  için gerekli formlara programın web sitesinden ulaşılabilir. 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı 1. Çağrı

logoGençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını arttırmayı ve yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında ilk proje teklif çağrısına çıkmıştır.

Başvuruların 18 Şubat 28 Şubat tarihleri arasında yapılabileceği çağrı ile ilgili daha detaylı bilgiye programın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Eurodesk Genç İnternet Aktivistleri İçin Eğitim Düzenliyor

eurodeskAvrupa Konseyi Gençlik Departmanı insan hakları ihlalleri, nefret söylemi, ayrımcılık ve ırkçılık konularında internet aktivizmi yapan gençler için  eğitim düzenliyor. Şubat 2013 – Mart 2014 arası gerçekleşecek eğitim 6-10 Nisan 2013 tarihlerinde Budapeşte Avrupa Gençlik Merkezinde  gerçekleşecek bir seminerle başlayıp internet üzerinden uzaktan öğrenim programı olarak devam edecek. Toplamda 30 İnternet Aktivistinin katılacağı eğitim için son başvuru 7 Şubat. Başvuru formuna ve ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

 

İngiltere Büyükelçiliği’nden Hibe Çağrısı

humanrightsprogrammeBirleşik Krallık (İngiltere) Ankara Büyükelçiliği “İnsan Hakları ve Demokrasi” programı kapsamında proje teklifleri kabul ediyor. İnsan Hakları ve Demokrasi Programı insan haklarının korunması için hükumetleri ve sivil toplum aktörlerini desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında desteklenecek projelerin 1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olması ve aşağıdaki başlıklara temas etmesi gerekiyor.

  • İfade özgürlüğü, teşviki ve korunması
  • Ayrımcılıkla mücadele
  • Demokratik süreçlerin güçlendirilmesi
  • Küresel işkencenin önlenmesi
  • Din ve inanç özgürlüğü korunması
  • İş ve insan hakları

Proje teklifleri için son başvuru tarihi 8 şubat 2013 olarak belirlenmiş. Program başvurusu koşulları ve başvuru rehberine buradan ulaşmak mümkün. 

‘İnsan Hakları ve Demokrasi Programı’ kapsamında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, proje teklif çağrılarını kabul etmeye başlamıştır. Proje başvurusunda bulunmak isteyenler için son tarih 8 Şubat 2013 olarak belirlenmiştir.

Projelerin 1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında sürecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Sadece başarılı teklifler için 1 Mart 2013 tarihinde irtibata geçilecektir.

Proje tekliflerinin [email protected] gönderilmesi gerekmektedir.

Proje Teklif Formu ve Rehberine erişmek için tıklayınız.

Ayrıntılar için: British Embassy Ankara 

Mercator Vakfı-İstanbul Politikalar Merkezi (Sabancı Üniversitesi) Araştırma Bursu Programı

AdsızStiftung Mercator ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin (IPM) temel destek programlarından biri olan burs programı genç ve profesyonel araştırmacılarla kıdemli araştırmacılara yönelik ayrı destekler sunmaktadır.

Program kapsamında özellikle Almanya başta olmak üzere farklı ülke ve kurumlardan gelen araştırmacıların temelde AB/Almanya Türkiye ilişkileri, İklim Değişikliği ve Eğitim alanındaki projeleri desteklenmektedir.

Programla ilgili daha detaylı bilgiye IPM’nin web sitesinden ulaşılabilir.

Türk Eğitim Vakfı 2013-2014 Avrupa Yüksek Lisans Bursları

logo_tevTürk Eğitim Vakf (TEV), İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya’da Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilere yönelik burslar sağlamaya devam ediyor.

İngiltere’ye başvuru için son başvuru tarihi 17 Ocak iken, Fransa ve Almanya için 29 Mart, İtalya ve İspanya için ise 15 Şubattır.

Adayların sağlaması gereken şartlara ve gerekli başvuru evraklarına TEV’in web sitesinden ulaşılabilir.

TACSO, AB Yolunda Sivil Toplumun Dönüşümü Konferansı Çağrısı

tacso_logoTACSO, 17-19 Nisan 2013’te  Zagreb/ Hırvatistan’da  gerçekleştireceği  “Avrupa Birliği Yolunda Sivil Toplum Dönüşümleri” isimli konferans için katılımcı olmak isteyen Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuruları kabul etmeye başladı.

İlgilenen katılımcılardan İngilizce bilgisi ön şartı aranan Konferansa katılım için son başvuru tarihi 21 Ocak 2013. Daha detaylı bilgiye ve başvuru için gerekli formlara  TACSO’nun web sitesi ‘nden ulaşabilirsiniz.