Avrupa Kültür Vakfı İşbirliği Hibeleri

eurocultwww_logoİşbirliği Hibeleri Avrupa Kültür Vakfı tarafından sanat ve kültür alanında sektörler arası ve ulus-ötesi işbirliklerini teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Ana başvurucunun bir kültür kurumu ve diğer başvurucunun farklı bir alandan olması gereken bu hibe çağrısı kapsamında destekler 15.000€ ile 30.000€ arasında olacaktır.

Son başvuru tarihi 25 Mart 2013 olan hibe programı ile ilgili daha detaylı bilgiye, programın web sitesinden ulaşılabilir.

Mülteci Hakları Semineri

gemi-tasarımı-2-300x199Mültecilerle Dayanışma Derneği Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile yürüttüğü “Mülteci Haklarının Kullanılması İçin Sivil Hareket (Civil Act for Refugee Rights Emancipation)” adlı proje kapsamında, 5 Mart 2013 tarihinde İzmir’de sivil toplum ve kamu kuruluşlarına yönelik Mülteci Hakları Semineri düzenliyor.

Temel amacı STK’ların, mülteci hakları ve yaşamları konusunda farkındalıklarını arttırmak olan seminerler ile hedef şehirlerdeki STK’lar tarafından yürütülen mevcut faaliyetleri ve sunulan hizmetleri, mülteci ve sığınmacıların da yararlanabilmeleri için geliştirmek, teşvik etmek ve mülteci ile sığınmacıları da kapsayacak şekilde yeni faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yerel STK’lar, aktivistler ve avukatlar arasında yerel bir ağ kurulması, mülteci ve sığınmacılara verilen hizmetlere ulaşabilmeleri için yerel potansiyelin canlandırılması ve zenginleştirilmesi de hedeflenmektedir.

5 Mart 2013’te İzmir’de gerçekleştirilecek ve sadece İzmir’den katılacaklara açık olan seminer ile ilgili daha detaylı bilgiye, proje sitesinden ulaşılabilir.

Şebeke Seni Ankara’ya Çağırıyor!!!


20130226_123821

Şebeke, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin ortaklığı ile yürütülmektedir. Finansmanı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan proje, genç yurttaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.

Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, uzmanlar, kamu kurumları ve karar alıcıların ziyaret edileceği bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Toplamda 15 görüşme gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programa Türkiye genelindeki 10 farklı sivil toplum kuruluşundan 10 katılımcı kabul edilecektir.

Çalışma ziyareti;  katılımcıların politika geliştirme, uygulama ve karar alma süreçlerine dair deneyim kazanma ve gözlem yapabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve  ilişki geliştirebilmeleri için bizzat kurumlarda yüz yüze görüşmeleri içermektedir. Katılımcıların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma ve politika geliştirme süreçlerine ilişkin farklı yöntemler ve araçlarla birebir tanışma fırsatı olacaktır.

Çalışma ziyareti programı kapsamında katılımcıların programı takip edebilmeleri için gerekli olan özel gereksinim ve ihtiyaçlar sağlanmaya çalışılacaktır.

Eğer;

–        18-40 yaşları arasında iseniz

–        Hak temelli bir sivil toplum kuruluşu (dernek,vakıf, inisiyatif, platform, klüp, grup vs.) ile aktif bir bağınız var ise (kurucu, yönetim kurulu üyesi, çalışan, gönüllü, proje katılımcısı vs)

–        Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK’da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş iseniz,

–        Belirtilen tarihlerde programın tümüne tam katılım sağlayabilecek iseniz

Siz de çalışma ziyaretine başvurabilirsiniz.

Kabul edilenler için programa katılım ücretsizdir. Programın tümüne katılım zorunludur ve yol ve konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Çalışma ziyareti başvuruları 29 Mart 2013 günü saat 17.00’ye kadar www.sebeke.org.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurunuzla beraber aday gösterildiğiniz kurumun antetli kağıdına yazılmış ve kurum yetkilisi tarafından imzalanmış bir adet referans mektubunun ve bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde motivasyon mektubunuzun [email protected] adresine yine aynı tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Programa kabul edilmiş ve geçerli mazaret olmaksızın programı tamamlamadan ayrılan katılımcılardan kendilerinin program sürecine  ilişkin yapılan yol ve konaklama harcamaları geri talep edilecektir.

Başvuru sonuçları 9 Nisan 2013 günü tüm başvuru sahiplerine e-posta aracılığı ile açıklanacaktır.

Sürece ilişkin her türlü sorunuzu [email protected] adresinden yönlendirebilirsiniz.

[button color=”#ffffff” background=”#4C87A1″ size=”large” src=”https://www.surveymonkey.com/s/sebekeankaracalismaziyareti”]Ankara Çalışma Ziyareti Başvuru Formu [/button]

STGM’den Yerel Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı/ Diyarbakır

EdJcgLtkO1qpCMG2mc9STGM Logo“Türkiye’de Sivil Toplum Gelişiminin ve Sivil Toplum – Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi”  projesi kapsamında Diyarbakır’da Sivil Toplum Örgütlerine yönelik olarak, yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılım temalı bir eğitim düzenlenecektir.

Diyarbakır’da gerçekleşecek olan bu program için STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi’nin kapsamında olan Malatya, Urfa, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Tunceli, Muş ve Van’dan başvurular kabul edilecektir.

Son başvurusu 15 Mart olan bu eğitimle ilgili daha detaylı bilgi almak ve başvuru için STGM’nin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

UNESCO Gençlik Forumunu Sen de Şekillendir!

UnescoUNESCO Ekim 2013’te Paris’teki merkezinde düzenleyeceği gençlik forumunu, 2011’deki Forumun çıktılarını dikkate alarak, gençlerin katılımıyla şekillendiriyor.

İlk etapta, Forumun genel temasının belirlenmesinde katkılar sunabilecek olan gençler, ikinci etapta ise Forumun formatı, hazırlık süreci ve çıktılarıyla ilgili katkıda bulunabilecekler. 20 Marta kadar devam edecek bu son etapla ilgili daha fazla bilgi almak ve UNESCO’nun Gençlik Forumuna katkıda bulunmak için gerekli bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Sesler 5-8 Haziran’da İstanbul’da

sivil sesler jpegSivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından 2009’dan bu yana 2 yılda bir düzenlenen Sivil Sesler Festivali bu yıl 5-8 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Sivil Örgütlerin kedilerini tanıtabilecekleri alanlar, sürpriz konser ve yürüyüşler gibi bir çok etkinliğin yer alacağı festivale katılımcı olmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için Sivil Sesler web sitesini tıklamak yeterli.

Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinden Sivil Toplum ve Katılım Anketi

sitelogoDenizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Merkezi “Aktif Gençlik Katılımına Sen De Dahil Ol”  ismiyle AB Eylem 1.3 projesi gerçekleştiriyor. Proje kapsamında yurttaşların ve özelde gençlerin STK’lara üyelikleri ve STK’lara bakış açıları ile ilgili bir de anket düzenleniyor. Ankete katılım göstererek projeye destek vermek isteyen Şebeke dostları için ankete buradan ulaşmak mümkün.

 

Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje Teklif Çağrısı

İPA logoKatılım Öncesi Yardım Aracı (İPA) kapsamında yürütülen Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Çağrısı yayınlandı. Bu çağrı kapsamında yaklaşık 4.697.172 Avro hibe olarak dağıtılabilecek. “Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme” ve “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” başlıklarında gerçekleşecek projeler Türkiye’de Edirne ve Kırklareli, Bulgaristan’da Burgas, Yambol ve Haskovo bölgelerinde faaliyet gösterebilecektir.

Son başvuru tarihi 12 Nisan 2013 ve saat 17:30 olan proje teklif çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgi burada.

 

 

 

Anna Lindh Vakfı Proje Teklif Çağrısı Açıldı…

Anna Lindh LogoAnna Lindh Vakfı toplumsal katılım ve sürdürülebilir insani kalkınma hedefleri doğrultusunda projelere destek verecek. Proje teklif çağrısına başvuracak örgütlerin 15 Ocak 2013’den önce Anna Lindh Foundation ulusal ağına başvurmuş ve başvurularının kabul edilmiş olması gerekiyor. Kar amacı gütmeyen STK’lar, yerel medya, kamu kuruluşları, dini temsilcilikler, yerel halk figürleri bu çağrıda başvurucu olabilecekler.

Projeler, kültür ve yaratıcılık, eğitim ve kültürlerarası öğrenme, şehir alanı ve vatandaşlık, medya ve kamuoyu alanlarında geliştirilecektir. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2013 olan çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.