26
ŞUB
2013

Şebeke Seni Ankara’ya Çağırıyor!!!


20130226_123821

Şebeke, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin ortaklığı ile yürütülmektedir. Finansmanı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan proje, genç yurttaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.

Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, uzmanlar, kamu kurumları ve karar alıcıların ziyaret edileceği bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Toplamda 15 görüşme gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programa Türkiye genelindeki 10 farklı sivil toplum kuruluşundan 10 katılımcı kabul edilecektir.

Çalışma ziyareti;  katılımcıların politika geliştirme, uygulama ve karar alma süreçlerine dair deneyim kazanma ve gözlem yapabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve  ilişki geliştirebilmeleri için bizzat kurumlarda yüz yüze görüşmeleri içermektedir. Katılımcıların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma ve politika geliştirme süreçlerine ilişkin farklı yöntemler ve araçlarla birebir tanışma fırsatı olacaktır.

Çalışma ziyareti programı kapsamında katılımcıların programı takip edebilmeleri için gerekli olan özel gereksinim ve ihtiyaçlar sağlanmaya çalışılacaktır.

Eğer;

-        18-40 yaşları arasında iseniz

-        Hak temelli bir sivil toplum kuruluşu (dernek,vakıf, inisiyatif, platform, klüp, grup vs.) ile aktif bir bağınız var ise (kurucu, yönetim kurulu üyesi, çalışan, gönüllü, proje katılımcısı vs)

-        Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK’da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş iseniz,

-        Belirtilen tarihlerde programın tümüne tam katılım sağlayabilecek iseniz

Siz de çalışma ziyaretine başvurabilirsiniz.

Kabul edilenler için programa katılım ücretsizdir. Programın tümüne katılım zorunludur ve yol ve konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Çalışma ziyareti başvuruları 29 Mart 2013 günü saat 17.00’ye kadar www.sebeke.org.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurunuzla beraber aday gösterildiğiniz kurumun antetli kağıdına yazılmış ve kurum yetkilisi tarafından imzalanmış bir adet referans mektubunun ve bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde motivasyon mektubunuzun sebeke@bilgi.edu.tr adresine yine aynı tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Programa kabul edilmiş ve geçerli mazaret olmaksızın programı tamamlamadan ayrılan katılımcılardan kendilerinin program sürecine  ilişkin yapılan yol ve konaklama harcamaları geri talep edilecektir.

Başvuru sonuçları 9 Nisan 2013 günü tüm başvuru sahiplerine e-posta aracılığı ile açıklanacaktır.

Sürece ilişkin her türlü sorunuzu sebeke@bilgi.edu.tr adresinden yönlendirebilirsiniz.

Ankara Çalışma Ziyareti Başvuru Formu