SPoD Ayrımcılık Öykülerinizi Bekliyor

spod logoSPoD, LGBT bireylerin en büyük sorunlarından biri olan çalışma hayatında karşılaşılan  ayrımcılık biçimleri ile mücadele etmek için 2013 yılı boyunca LGBT Çalışma Hayatı Kampanyası yürütecek.

Çalışma hayatında yaşadığınız ayrımcılık vakalarını kısa öyküler halinde  yazarak sizleri kampanyasına destek olmaya çağırıyor.

Deneyimlerinizi “LGBT Çalışma Hayatı” konu başlığı altında [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Öyküleriniz SPoD’un web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Paylaşılan öykülere ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Anadolu Jam Katilim Cagrisi

anadolu jamAnadolu Jam, Türkiye’nin her köşesinden, sosyal, ekolojik, ekonomik değişime ya da bireysel dönüşüme niyeti olan 30 genci 7 gün için bir araya getiren bir etkinlik.

Bu yıl Anadolu Jam’in üçüncüsü 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında  Kazdağı’nda gerçekleşecek ve bu buluşmada katılımcıların paylaşımı, derinden dinlemeyi, kendilerini keşfi, sistemik düşünceyi ve topluluk oluşturmayı deneyimlemesi, bunlarla ilgili kazanımlar edinmesi bekleniyor.

Son başvuru tarihi 3o Haziran 2013 olan Anadolu Jam’e başvuru ve detaylar için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programı Teklif Çağrısı

resimSivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programının (CFCU/TR2011/0135.07-011- EuropeAid/134585/M/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlandı.

Bu hibe programının temel amacı Sivil Toplum Örgütleri arasında işbirliklerini (ortaklık, ağ kurma, platformlar vb.)  arttırmak ve demokratik hak ve özgürlüklerin savunulmasında, rollerini güçlendirmektir. Bunu yaparken de kurumların organizasyonel ve operasyonel kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 29 Temmuz 2013

Hibe Başvuru Rehberini ve başvurular için gerekli diğer belgeleri web sitesinden inceleyebilirsiniz

Kadın Dostu Kentler Hibe Programı

Kadın dostu kentlerBirleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ortaklığı ile yürütülen Ortak Program, Kadın STK’lar, taban örgütleri, ulusal ve yerel düzeydeki devlet kurumları ile yapılacak yerel çalışmalar neticesinde, yerel yönetim planlama süreçlerine cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesiyle, kadın dostu kentlerin oluşmasına zemin hazırlayan bir ortamın geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Temel hedefleri;

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın dostu hizmetlerin desteklenmesi için kadın STK’ların kapasitelerinin artırılması
  • Yerel yönetimler, taban örgütler ve yerel kadın STK’lar arasında karşılıklı iş birliğinin teşvik edilmesi
  • Yerel yönetim planlama süreçlerine toplumsal cinsiyetin dâhil edilmesi için valilikler ile yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması

olan programa Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun, Adıyaman, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon illerinden olan örgütler 11 Temmuz 2013 tarihine kadar başvurabilirler. Başvuru formlarına ve detaylı bilgiye kurumun web sitesinden ulaşılabilir.

Anna Lindh Vakfı Staj Programı

Anna Lindh LogoAnna Lindh Vakfı, 2013 yılı için Türkiye’nin de dahil olduğu EuroMed ülkelerinde yaşayan 19-32 yaş arasındaki gençleri Mısır’daki genel merkezinde staj yapmaya çağırıyor. Staj kapsamında, seçilen gençler vakfın çalışma alanlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, kurum-içi eğitim alacaklardır.

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2013

19-32 yaş arasında olan, mezun ya da lisans eğitimini sürdüren, EuroMed dillerinden 1 ya da 2’sini konuşabilen, Anna Lindh Vakfı’nın çalışma alanlarıyla ilgili gençler staj için başvuruda bulunabilirler.

Detaylar ve başvuru için tıklayınız.

AB&Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III Hibe Çağrısı

Logo_FinalTürkiye ile AB arasında Sivil alanda köprüler kurma hedefiyle başlatılan “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III” hibe programının Teklif Çağrısı 20 Mayıs itibariyle açıldı.

Siyasi Kriterler ve Medya alanında toplam 9,3 milyon € hibe verilecektir.

Siyasi Kriterler Hibe Programı ile Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliği’nin siyasi kriterler alanındaki politikaları ve uygulamaları hakkındaki bilgi birikimlerinin artırılması ve Avrupa Birliği’ndeki muadilleriyle ortaklıklar geliştirerek, kurulacak güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Medya Hibe Programı aracılığıyla ise, medya sektöründe faaliyet gösteren medya kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren STK’ların Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında mesleki birikimlerinin artırılması ve Türkiye ile AB üye ülkelerindeki medya kuruluşları arasında kalıcı bir diyalog geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihleri sırasıyla 5 Temmuz ve 11 Temmuz 2013 olarak belirlenmiş olan çağrı ile ilgili daha detaylı bilgiye programın web sitesinden ulaşılabilir.

 

 

 

Anna Lindh Vakfı’ndan Akdeniz Gazetecilik Ödülü

Journalist Award Logo_0Anna Lindh Vakfı,  tüm gazetecileri kültürler arası diyalog için gazetecilik çalışmalarını tanıtmak ve bu konudaki farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediği “Akdeniz Gazetecilik Ödülü” yarışmasına davet ediyor. 5 farklı kategoride düzenlenen yarışma kapsamında, kazanan gazeteciye 2500€ verilecek ve Vakfın sonraki çalışmalarında yer alma fırsatı sunulacaktır.

Bu sene Demokrasi ve Sosyal Değişim temasında özel bir ödülün verileceği yarışmaya 1 Haziran 2012 ve 1 Haziran 2013 tarihleri arasında yarışmada yer alan 5 kategoride çalışma yapmış gazeteciler katılabilirler.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2013 olan yarışma ile ilgili detaylı bilgiye kurumun web sitesinden ulaşılabilir.

Dernekler Dairesi Proje Desteği

içişleriİç İşleri Bakanlığı’nın derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere yapacağı mali yardımlar için 2013 yılı öncelikli proje konuları belirlenmiştir;

a) Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler,
b) Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
c) Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler,
d) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler,
f) Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,
g) Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.

Eylül Dönemi için 1 Ağustos 2013 son başvuru tarihine sahip destek programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye program web sitesinden ulaşılabilir.

Avrupa Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Bursları

CIFEMerkezi Fransa’da bulunan Avrupa Enstitüsü, Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirmiş olduğu program için kabullere başlamış bulunuyor.
İstanbul-Nice ve Berlin’de Ekim 2013-Temmuz 2014 arası tamamlanan Yüksek Lisans Programında sınırlı sayıda öğrenciye burs imkanı da mevcut.
Son başvurusu 30 Haziran 2013 olan programla ilgili daha detaylı bilgi, web sitesinden alınabilir.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı Çağrısı

imagesGirişimcilik ve Yenilikçilik Programı (EIP) kapsamında, Avrupa Turizminin Rekabet Edilebilirliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Artırılması için Bir Araç Olarak Uluslararası Tematik Turizm Ürünlerinin Desteklenmesi teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Bu çağrının genel amacı Avrupa turizminin sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirliğini artırmak ve başta KOBİ’ler olmak üzere turizmle ilgili diğer paydaşlar arasında uluslararası işbirliğine uygun bir ortamın yaratılmasına katkı sağlamaktır. Teklif Çağrısı için AB bütçesi 1.500.000 Euro’dur. Her bir proje için maksimum AB katkısı 250,000.00 Euro’dur.

Çağrının amaçları doğrultusunda, turizm ürünü;

– Uluslararası olmalıdır.
– Tematik olmalıdır.
– Daha önce geliştirilmiş olmalıdır.
– Sürdürülebilir turizmi artırmak için yüksek potansiyele sahip olmalıdır.

Son başvuru tarihi 3 Haziran 2013 olan teklif çağrısı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.