Bir Maruzatım Var Projesi Eğitim Başvurusu

İsveç Gençlik Konseyi ortaklığıyla, Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından yürütülen eğitim programı için başvurular açılmıştır. Bir Maruzatım Var projesi kapsamında, bu yıl teması “yaş ayrımcılığı ve gençlerin katılımı” olan program, 24-29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecektir.

Son başvuru tarihi 11 Eylül olan eğitim programı ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Whitley Doğa Fonu Teklif Çağrısı

Whitley Doğa Fonu; vahşi yaşam ve doğanın korunmasını hedefleyen projelere fon sağlamaktadır. Gerçekleştirdikleri projelerle; vahşi yaşam ve doğanın korunması konularında iyi örnekler gerçekleştiren takımlara 35.000 Sterlin tutarında ödül verilecektir. Çağrıya başvurmak için son başvuru tarihi 31 Ekim’dir.
Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Genç İstihdam Üzerine İyi Uygulamalar Kampanyası

Uluslararası Çalışma Örgütü;  MTV ortaklığıyla bir iyi uygulamalar kampanyası başlatmıştır. Kampanyanın amacı; Gençlik İstihdamı üzerine programlar yürüten kurumların iyi  uygulamalarının paylaşımı ve görünürlüğünün artırılmasıdır. En iyi 5 uygulamanın 2000 Dolar ödül kazanacağı kampanya için son başvuru tarihi 16 Eylül’dür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programının teklif çağrısı yayınlanmıştır. Programın genel amacı, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. İki öncelik bölgesine sahip, toplam 10.400.000 Euro bütçeli programda talep edilebilecek hibe tutarları; asgari 150.000 Euro ve azami 300.00 Euro’dur. Tüzel kişiliğe sahip kurumlar ve yerel otoritelerin başvuru yapabileceği programın son başvuru tarihi 11 Ekim’dir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Gençler Var Projesi Genç Ofis Eğitimi

Antalya Üniversitesi; 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlediği eğitim programına başvuruları kabul etmektedir. Eğitim programı; işsiz, yoksul ve marjinal gençlik gruplarıyla yapılacak gençlik çalışmalarının kalitesinin artırılması amacıyla; gençlik çalışanlarına yönelik olarak düzenlenmektedir. Program; teorik ve teknik eğitimler ile çalışma ziyaretlerini içermektedir. Gençler Var projesine görüş bildirerek destek vermek amacıyla da, proje anketine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim programına başvuru için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı 2013-2014 Akademik Yılı Bursları

Sabancı Vakfı; 2013-2014 eğitim yılında 4 farklı burs programı kapsamında lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayacaktır. Aylık olarak hesaplanan burslar;  lisans öğrencilerine 350 TL ve ön lisans öğrencilerine 190 TL tutarında 9 ay boyunca yapılan nakit ödemeler yoluyla gerçekleşecektir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı 2013-2014 Akademik Yılı Bursları

Türk Eğitim Vakfı; 2013-2014 öğretim yılında yurt içinde 9.500 öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Aylık olarak hesaplanan burslar; meslek lisesi öğrencilerine 150 TL, üniversite öğrencilerine 400 TL, yüksek lisans öğrencilerine  700 TL, doktora öğrencilerine 1.000 TL ve üstün başarı bursiyerlerine 1.000 TL tutarında yapılan ödemeler yoluyla gerçekleşecektir .  Farklı başlıklar altında, farklı başvuru tarihlerine sahip burs programları için son başvuru tarihleri; 20 Eylül ve 31 Ekim tarihleri arasında değişmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya Bankası 2013 Gençlik Zirvesi Kalkınma Vaka Yarışması

Dünya Bankası; 3 Ekim’de gerçekleştireceği 2013 Gençlik Zirvesi’nin öncesinde birey ve takımları düzenlediği vaka yarışmasına davet etmektedir. “Küresel Genç İşsizliği’nin Azaltılması için Yenilikçi Bir Ruh Geliştirilmesi” temalı yarışma; eğitim, girişimcilik, genç istihdamı ve bin yıllık iletişim konularına odaklanacaktır. 18-35 yaş arasındaki kişilerin başvurabileceği yarışma için son başvuru tarihi 8 Eylül’dür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlar için Bilgiye Erişim, Danışma ve Aktif Yardım Projesi Hibe Çağrısı

Avrupa Vatandaş Eylemi Servisi (ECAS)’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin ortağı olduğu projenin hibe çağrıları başlamıştır. Projenin genel amacı; vatandaşların bilgiye erişimlerini arttırma ve yasal haklar ile ilgili danışmanlık sağlama konularında sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Türkiye’den toplamda 10 projenin seçileceği programda, proje  başına 10.000 Avro verilecektir. Hibe çağrısı için son başvuru tarihi 16 Eylül’dür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa’da Muhabirliğin Geleceği Atölye Çalışması

Avrupa ve Ben ile Yeni Fikirlerin Avrupası kuruluşlarının organize ettiği atölye çalışması 7-10 Kasım tarihleri arasında Berlin, Almanya’da gerçekleşecektir. Atölye çalışmasının amacı; geleceğin yazılı basın ve internet gazetecilerinin,  gerekli niteliklere ulaşmak için Avrupa’daki işbirliği yollarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Avrupa Konseyi ülkelerinden 18-30 yaşları arasında 22 katılımcının seçileceği atölye çalışması için son başvuru tarihi 31 Ağustos’tur.

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.