Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programının teklif çağrısı yayınlanmıştır. Programın genel amacı, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. İki öncelik bölgesine sahip, toplam 10.400.000 Euro bütçeli programda talep edilebilecek hibe tutarları; asgari 150.000 Euro ve azami 300.00 Euro’dur. Tüzel kişiliğe sahip kurumlar ve yerel otoritelerin başvuru yapabileceği programın son başvuru tarihi 11 Ekim’dir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.