Eurodesk Gençlik Bilgilendirme Ağı Temas Noktaları Teklif Çağrısı

Türk Ulusal Ajansı; Eurodesk Gençlik Bilgilendirme Ağını genişletmek amacıyla bir teklif çağrısı yayımlamıştır. Eurodesk Temas Noktaları; gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Tüzel kişiliğe sahip tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açık olan ve başvuruların Turna Sistemi üzerinden alındığı teklif için son başvuru tarihi 20 Eylül’dür.

Örgütlenme ve Sosyal Haklar Eğitim Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM); sosyal haklar ve örgütlenme alanlarında STK’ların güçlendirilmesini hedefleyen programına başvuruları kabul etmektedir. Program; 4-5-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek bir eğitimi, eğitim programını takip eden bir ay içerisinde gerçekleştirilecek bir çalışma ziyaretini ve bir ödevi kapsamaktadır. Son başvuru tarihi 29 Ağustos olan program için sonuçların açıklanma tarihi 17 Eylül’dür.

 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programları Son Başvuru Tarihi Bir Kez Daha Uzatıldı

Geçtiğimiz haftalarda son başvuru tarihinin uzatıldığı “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III” Programı ile “Siyasi Kriterler” ve “Medya” bileşenleri kapsamında sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere destek sağlanması amacıyla başlayan başvuru toplama süreci devam ediyor.

Son başvuru tarihi bir kez daha uzatılarak  27 Ağustos 2013 olan “Siyasi Kriterler” bileşeni altında, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, AB’nin politikalarını daha yakından tanımasına ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımına imkan verecek projelerin desteklenmesi planlanıyor.

Hibe programı ve Ortak Bulma Aracı hakkında daha detaylı bilgi almak için internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Stratejik Haritalama Uzaktan Öğrenim Programı

Gündem Çocuk Derneği tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığı ile yürütülen programın başvuruları açılmıştır.  Program; çocuğa yönelik şiddeti “stratejik haritalama” yoluyla izlemek ve şiddetin önlenmesine ilişkin ulusal ve yerel düzeyde eylem planları geliştirmek için sivil toplumun gücünü ve katılımını artırmak amacını taşımaktadır. Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Trabzon ve Van illerinden 18 katılımcının kabul edileceği program için son başvuru tarihi  2 Eylül’dür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Gençlik Gelişimi Üzerine Kurumlararası Ağ Açılış Toplantısı

Birleşmiş Milletler; 18-20 Eylül tarihleri arasında ana merkezinde gençlik örgütleri, gençlik ağları ve gençlik hareketlerine açık bir toplantı gerçekleştirecektir.  Toplantıda; bugüne değin gençlik alanına dair yapılan girişimlerin kaydettikleri ilerlemeler, gençlerin ne şekillerde bu uygulamalara dahil olabilecekleri  ve gençliğe yapılacak yatırımların artırılması tartışılacaktır. Online ve bizzat katılıma açık olan toplantı için sınırlı miktarda katılım hibesi bulunmakla birlikte; son başvuru tarihi hibe talep edenler için 20 Ağustos ve diğerleri için  15 Eylül’dür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Demokrasi 2013 için Dünya Forumu

Avrupa Gençlik Vakfı’nın düzenlediği etkinlik,  27-29 Kasım tarihlerinde Strazburg’da, gençlik temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşecektir.  Forum; vatadandaşlar ile kurumların yeniden biraraya gelmesi ve dijital çağda demokratik katılımın tekrar keşfedilmesi üzerine odaklanacaktır. 40 katılımcının seçileceği etkinlik için son başvuru tarihi 9 Ağustos’tur.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Engelliler Destek (EDES) Programı Teklif Çağrısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından; EDES 2013 yılı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı; engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amaçlı projeleri hedeflemektedir. Karadeniz bölgesinde uygulanacak projeler için son başvuru tarihi 01 Eylül’dür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Genelinde Sosyal İçerme ve Yoksulluğun Azaltılması ile Mikrofinansmanın ve Sosyal İşletme Finansmanının Teşvik Edilmesi Üzerine Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütleri Ağının 4 Yıllık Çerçeve Ortaklık Belgelerinin Hazırlanması için Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihinin 6 Eylül olduğu teklif çağrısı; “Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması” ve  “Finansmana erişimi teşvik etme” adında iki başlığa sahiptir.  İlk alana ilişkin başvuruların bütçesi en az € 100.000 ve en fazla € 300.000/ € 1.000.000, ikinci alana ilişkin başvuruların bütçesi ise en az € 100.000 ve en fazla € 1.000.000 olarak duyurulmuştur.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.