2014-2020 Erasmus+ Programı:

Türk Ulusal Ajansı; 2014-2020 döneminde Erasmus+ adıyla uygulanacak yeni programı tanıtıyor. Program; halihazırda uygulanan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları’nın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörüyor.Yeni programın amaçları; kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının artırılmasıdır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Eğitim Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi; Sivil Toplum Örgütlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği eğitim programına başvuruları kabul etmektedir. Programın amacı; sosyal medyanın örgütlenme alanında etkin kullanılması için katılımcı örgütlerinin güçlendirilmesidir. 13-14 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek 2 günlük eğitim için son başvuru tarihi 22 Kasım’dır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür Sergisi

Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür; ortak projeleri olan sergiye davet ediyor. Sergi, geçmişle yüzleşme deneyimlerini ve özür dileme eylemini, toplumların ortak demokrasi kültürünü oluşturma mücadelesi bağlamında ilişkisel olarak ele almaya çalışıyor. Açılışının 24 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sergi; 25 Ekim – 15 Aralık tarihleri arasında DEPO sanat merkezi, Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane İstanbul adresinde ziyaret edilebilir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Online Video Yarışması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu; İnsan Hakları konularını ele alan bir video filmi yarışması düzenlemektedir. Genç film yapımcılarını hedefleyen yarışmaya katılmak için; en fazla 5 dakika uzunluktaki İnsan Hakları ile ilgili bir veya daha fazla konuya değinen bir video sunmanız gerekmektedir. 1.500,1.000 ve 750 Euro değerlerinde ödüllere sahip yarışma için son başvuru tarihi 6 Kasım’dır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dorothy Marchus Senesh Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Uluslararası Barış Araştırmaları Derneği Vakfı; gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kadınlara yönelik yüksek lisans ve doktora burslarını duyurmuştur. Burs programı; Barış ve Kalkınma Çalışmaları üzerine çalışma yapmış ya da yapacak olanları hedeflemektedir. Seçilen iki kişinin; iki yıl boyunca 5 bin dolar meblağlı burs alacağı burs programı için son başvuru tarihi 15 Ocak 2014’tür.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ulusal Bilişim Zirvesi

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Microsoft Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın ortak bir çalışması ile 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulusal Bilişim Zirvesi’ne başvurular kabul edilmektedir.  Zirve kapsamında; sosyal medya, e-girişimcilik ve Microsoft’un 2013 teknolojileri konusunda kapasite geliştirici eğitimler, internet girişimciliği üzerine paneller ve sunumlar ile yeni bir online portalın da lansmanı gerçekleştirilecektir.  Katılım için son başvuru tarihi 28 Ekim’dir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

“Her Şeyden Sonra” Forumu

Avrupa Kültür Derneği; kuruluşunun 10. Yıl dönümünde yürüttüğü projesinin son etkinliği olan foruma davet etmektedir.  “Türkiye değişmekte mi? AB değişiyor mu? Türkiye, Avrupa arasındaki siyasi, ekonomik ve sivil toplum ilişkileri ne şekilde gelişti? Bu değişimler sivil toplumu, günlük yaşamı ve kültürü ne şekilde etkiliyor?” gibi sorulara yanıt aranacak forum 24 Ekim tarihinde Siemens Sanat, Meclis-i Mebusan Cad. No.45 Fındıklı, İstanbul’da gerçekleşecektir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından düzenlenen; İnovasyon-Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2013 – 2014 Türkiye Programı başvuruları kabul etmektedir. Amacı; işletmelerde sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için inovasyonun teşvik edilmesi olan programa son başvuru tarihi 15 Kasım’dır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

“Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim” Destek Programı

İzmir Kalkınma Ajansı; okul öncesi ve mesleki eğitime mali destek sağlama amaçlı başlattığı programa başvuruları kabul etmektedir. Toplam bütçesi 20.000.000 TL olam destek programı kapsamında 12.000.000 TL kar amacı gütmeyen, 8.000.000 TL kar amacı güden başvuru sahiplerine ayrılmıştır. Her bir proje için ayrılan asgari tutarın 200.000 TL ve azami tutarın 800.000 TL olduğu programa son başvuru tarihi 6-12 Aralık tarihleri arasında değişmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Chevening Burs Programı

İngiliz Hükümeti tarafından yürütülen; Chevening Burs Programı 2014/2015 akademik yılı başvuruları kabul edilmektedir.  Programın amacı; üstün liderlik becerileri gösteren genç profesyonellerin İngiltere’de bir yıl süreyle yüksek lisans eğitimi almalarına ya da kısa süreli araştırma çalışmaları yapmalarına olanak sağlamaktadır.Aylık konaklama ve yaşam masrafları gibi harcamalar için ödenek sağlayan  burs programına son başvuru tarihi 1 Kasım’dır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.