Örgütlenme ve Sosyal Haklar Eğitim Programı

EdJcgLtkO1qpCMG2mc9STGM-LogoSTGM sosyal haklar ve örgütlenme alanında katılımcı örgütlerinin güçlendirilmesini hedefiyle 21-23 Şubat tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek bir eğitim programı düzenlemektedir.

Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kültür/kültürel haklar alanlarında çalışmalarını aktif olarak sürdüren STÖ’lerden yararlanıcı adayları (bir kurumdan en fazla iki kişi) bu programa başvurabilir.

Başvurular için son tarih 20 Ocak 2014 saat 16:00’dır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı 2014-2020 Ülke Strateji Belgesi’ne Görüş Verin!

IPA-funds-BiHAB, STÖ’leri Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) 2014-2020 Dönemi Ülke Strateji Belgesi’ne görüş vermeye davet ediyor.

Bu konuda hazırlanan taslak doküman STK’ların incelemesine açıldı ve sürece katılmak isteyenler, gerek internet üzerinden, gerek bu amaçla düzenlenecek olan toplantıya katılarak gerekse Adana ve İzmir’de gerçekleşecek yerel bilgilendirme toplantılarına katılarak görüş bildirebilecekler.

Katılımla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Genç Bilim İnsanları Programı (BAGEP) 2014 Burs Ödülü

BILIMAKADEMIyatay.inddBilim Akademisi tarafından 2013 yılında açılan BAGEP, bu duyuru ile ikinci yıl programını başlatmaktadır. BAGEP’in amacı, üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmek, desteklemek, bilimde önde gelen gençlerin tanınmalarını ve birbirlerinin araştırmalarından haberdar olmalarını sağlamaktır.
Program bilimin her alanından, 40 yaşını geçmemiş (1974 doğumlu veya daha genç), doktoralı veya tıpta uzmanlığını almış bilim insanlarına açıktır.

Başvuru ve daha detaylı bilgi için web sitesine buradan ulaşılabilir.

 

Şebeke Sunar: Türkiye’ de Gençlerin Katılımı 2013

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi aşağıdaki infografiği sizlerle paylaşarak; yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının ifade ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmadığı, demokratik, özgür, adil ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir 2014 diler.

sebeke-infografik_2014

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/turkiyedegenclerinkatilimi.pdf”]Araştırmanın tamamını indirmek için tıklayınız![/button]

Mobil Teknoloji Geliştirme Eğitimleri

afis1İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen “Mobil Teknoloji Geliştirme Eğitimleri” başlıyor.

Eğitimin içeriği “Teknoloji Geliştirme ve Temel Yazılım Becerileri” konusunda 120 saat ve “Girişimcilik” konusunda 60 saat olmak üzere toplam 180 saatten oluşmaktadır.

6 Ocak 2o14’te  başlayacak olan eğitime son başvuru tarihi 31 Aralık 2013’tür. Detaylı bilgi ve başvuru için web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Jean Monnet Burs Programı

BEM_30012011231625_w0oYTpJean Monnet burs programı, 2014-2015 dönemi için burs başvurularını kabul etmeye başlamıştır.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği hedefi kapsamında, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan kapasitenin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

Kamu kuruluşlarından, özel sektöre, Sivil Toplum Kuruluşlarından, lisans son sınıf veya lisansüstü öğrencilere kadar geniş bir kapsamda başvuru kabul eden Jean Monnet bursları bu sene 170 kişiye burs sağlayacaktır.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2014 olan bursa başvuru ve detaylı bilgi için web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Paylaştığımız Avrupa Proje Yarışması

our-shared-europeAvrupa Birliği Bakanlığı ve British Council, üniversite öğrencilerini proje yapmaya davet ediyor.

Bu yarışma, “Avrupalılık” kavramının ve değerlerinin üniversite öğrencileri tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik projelerle en iyi ve doğru şekilde anlatılmasını amaçlamaktadır. Bu kavram etrafında tartışılan;  insan hakları, demokrasi, çevre, yenilenebilir enerji, kadın hakları, çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuk hakları vb. gibi temaları içerebilir. Son başvuru tarihi 30.01.2014’tür.

Proje dokümanlarını görüntülemek ve daha fazla bilgi almak için Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Erasmus + Program Rehberi Yayınlandı

keep-calm-and-carry-on-with-erasmus-plusAvrupa Komisyonu, 2014-2020 yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında uygulanacak olan Erasmus+ Programı’na ilişkin detayları içeren Erasmus+ Program Rehberi’ni yayınladı.

Erasmus + Program rehberine buradan ulaşabilir program hakkında özet bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

AB 2014-2020 Programları

European-Commission-Logo-square1 Ocak 2014 itibariyle başlayacak olan AB bütçe döneminde eğitim, gençlik, spor, görsel-işitsel, kültür, AB yardım gönüllüleri ve vatandaşlık alanında yeni programlar başlayacaktır.

Yeni Erasmus + programı var olan yedi programı tek bir programla birleştirmektedir. Var olan Hayat Boyu Öğrenme (Erasmus, Leonardo Da Vinci,  Comenius, Grundtvig), Gençlik ve beş uluslar arası işbirliği programını (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve sanayileşmiş ülkelerle işbirliği programı)tek bir çatı altında toplar. Ayrıca spor bileşenini içerir. Erasmus + ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Yeni Yaratıcı Avrupa programı, MEDIA, MEDIA Mundus ve Kültür Programlarının yerine geçecektir. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye MEDIA web sitesinden ve Avrupa Komisyonu Kültür portalından erişilebilir.

Yeni bir Vatandaşlar için Avrupa programı var olan programın yerine geçecektir. Fokusu hatırlama ve sivil katılım için daha fazla kapasite olacaktır. Vatandaşlar için Avrupa hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Yardım Gönüllüleri, farklı kurumlar ile gönüllüleri ortak projelerde bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Program hakkında daha fazla bilgi buradan alınabilir.

 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı

sabancıSabancı Vakfı’nın sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amaçlı 2014 Toplumsal Gelişme Hibe Programı başlıyor. Program; Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen projeleri desteklemeyi hedeflemektedir. Dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelerin başvurabileceği ve proje başına hibe tutarının en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL olarak belirlendiği hibe programı  son başvuru tarihi 21 Şubat’tır.

Yakında açılacak hibe programına başvurular 3 Ocak 2014 itibariyle mümkük olacaktır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.