Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başlıyor!

STK  yonetimi2İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, akademik ve mesleki geleceğini sivil toplumda görenler için; Sosyal Projeler ve STKYönetimi Yüksek Lisans Programına başvuruları kabul etmeye başlamıştır.

Türkiye’de uzun yıllardır Sivil Toplum alanında çok farklı boyuttaki çalışmalarıyla katkılar sağlamış olan Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, bu Yüksek Lisans programıyla alandaki yetişmiş insan kaynağının geliştirilmesine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yoğunlaşma alanına göre tezli ya da tezsiz olarak bitirilebilecek bu programda, Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yoğunlaşma Alanını tezli veya tezsiz, Sivil Toplum Çalışmaları Yoğunlaşma Alanını ise yalnızca tezli olarak tamamlamak mümkündür.

Geniş burs olanakları da sunulan program ile ilgili detaylı tüm bilgiye buradan ulaşılabilir.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://stcmma.bilgi.edu.tr/tr/pages/program-hakkinda/”]Başvuru Ve Mülakat Tarihleri[/button]

‘Meclisin Gençlik Söylemi’ Araştırması yayınlandı !

 

Ekran Resmi 2014-04-25 10.30.20Türkiye’de gençlerin katılımı tartışmasının önemli boyutlarından biri de gençlik kavramının tarih- sel olarak nasıl değiştiği, dönemsel siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerden nasıl etkilendiği ko- nusudur. Bu nedenle, TBMM çatısı altındaki siyasi karar vericilerin gençleri nasıl algıladığı, gençlik kavramına hangi değerler yükledikleri ve gençlere konuşmalarında nasıl bir yer verdikleri böyle bir araştırma için önemli ipuçları sağlayabilir.

Meclisin Gençlik Söylemi: 1930-1990 Araştırması, gençler ve gençlik kavramının temsili demok- rasi içinde, başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) içinde milletvekilleri tarafından nasıl tartışıldığını incelemektedir. Bu araştırmanın Türkiye’de siyasi partilerin, gençlik alanında çalış- malar yürüten kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunacağını umuyoruz.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/04/MeclisinGenclikSoylemi.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Avrupa Ergen Araştırmaları Konferansı

earabannersonAvrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Avrupa Ergenlik Kongresi, bu sene 3-6 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de evsahipliği yapacak. Dünyanın her bölgesinden ergenlik üzerine çalışan biliminsanlarını ve gençlik çalışanlarını misafir edecek kongrenin kayıtları devam ediyor.

Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bridge : İstanbul ve Prag’da Yaz Okulu

bridgeGazetecilik konusunda kapasitelerini geliştirmek isteyen gençlere yönelik bir kişisel  gelişim programı olan Bridge, 2014 yaz okulu dönemi başvurularını açtı. İstanbul ve Prag kentlerinde 2 haftalık süre ile gerçekleştirilecek yaz okulu Türkiye dahil birçok gazetecilik öğrencisini programına bakliyor. Programda atölye çalışmaları, dijital basın üzerine oturumlar, yerel medya ve haber ziyaretleri yapılacaktır.

Bridge programı,  Charles Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi gözetiminde ve Zaostreno and ProPublica  işbirliğinde Prague Freedom Foundation tarafından düzenlenmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2014’tür.

Buraya tıklayarak başvuru formuna erişebilirsiniz.  Daha fazla bilgi için resmi siteyi ziyaret ediniz.

Sivil Düşün Hibe Programı

sivildusunDemokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan Sivil Düşün AB programı, 2014 Hibe başvuru çağrısı yayınladı.  AB ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla hazırlanan programa tüm Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabilir.

Ana konuları aktif yurttaşlık için gereken ortamın iyileştirilmesi ve ülkedeki örgütlü aktif yurttaşların kapasitesinin güçlendirilmesi olan Sivil Düşün AB Hibe programı için, son başvuru tarihi 14 Temmuz 2014’tür.

Başvuru Rehberi ve Detaylar için tıklayınız.

Things: Dijital Hikaye Anlatıcılığı Buluşması

thingsSosyal değişim ve sosyal teknolojiler ile ilgilenen kişileri bir araya getiren Net2Ist buluşmalarını ‘things’ adıyla devam ediyor. 24 Nisan’da konu dijital hikaye anlatıcılığı olacak. Konuklar ise Agata Jałosińska, Serdar Paktin ve 140 Journos’dan Engin Önder. Etkinlik İstanbul, Fındıklı’da, Studio X’de gerçekleşecek.

Etkinlik detaylarına buradan ulaşılabilir.

 

Araştırma: Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?

Ekran Resmi 2014-04-14 12.27.44Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu? başlıklı araştırmada, gençlerin sosyo-ekonomik statüleri ile siyasi katılımları arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bu araştır- ma sosyo-ekonomik statü ile gençlerin siyasi katılımları ve siyasi katılım biçimleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle, yazarlar, sosyal ve ekonomik dezavantajlar yaşayan gençlerin, siyasi mekanizmalara daha az katılabilmesinin ve siyasi arenada seslerini daha az duyu- rabilmelerini “demokrasi açığı” olarak kavramsallaştırıyor. Yazarlar bahsedilen “demokrasi açığının” sosyal ve ekonomik dezavantajlarla yaşayan gençlerin sözlerinin siyasi karar alma mekanizmalarına yansımamasına ve toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesine neden olduğunu iddia ediyorlar.

Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu? başlıklı araştırma, ülke- mizde gençlerin siyasi katılımına ilişkin tartışmaları besleyebilecek önemli bulgular içermektedir.

Volkan Yılmaz ve Burcu Oy İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/04/sosya-ekonomikstatufaryaratiyormu.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

‘Gençlerin Siyasi Katılımı’ kitabımız yayınlandı !

Ekran Resmi 2014-04-14 12.27.31Gençlerin Siyasi Katılımı 4 farklı kitapta yer alan makalelerden oluşan bir derlemedir. Avrupa Kon- seyi tarafından yayınlanan “Revisiting Youth Political Participation,” “Resituating Culture,” “Eggs in a Pan” ve “The Politics of Diversity in Europe” adlı kitaplardan seçilen 11 makale 4 ana bölüm altında toplanmış ve Türkçe akademik yazına kazandırılmıştır.

Kitabın Türkiye’de gençlerin siyasi katılımına ilişkin akademik ve siyasi tartışmaları besleyeceğini ve gençlerin aktif siyasi özneler olarak görülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kitapta bulunan makalelerin, Türkiye’de gençlik alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin, kamu kurum ve ku- ruluşları çalışanlarının, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve siyasi partilerin temsilcilerinin çalışma- larına katkıda bulunamasını umuyoruz.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/04/GenclerinSiyasiKatilimi.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Öğretmen ve Eğitimcilere İnsan Hakları Eğitimi

gencler-egitimSosyal Değişim Derneği, Anne Frank House ve ABD Holocaust Memorial Museum işbirliği ile 3-4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan bu eğitim toplumu insan haklarını konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar.

Seminerde katılımcılara tarih, soykırım ve insan hakları konusunda yeni eğitim teknikleri tanıtılmakla beraber, katılımcılarla geçmişteki insan hakları ihlalleri gözden geçirilerek, günümüzdeki toplumsal ayrımcılık ve ön yargının oluşumu ve bunun sonuçları ele alınacaktır.

Son başvuru tarihi 20 Nisan 2014 olan bu eğitim web sitesi üzerinden başvurabilir veya daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı’ndan Derneklere Hibe Programı

dernekler dairesiİçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak yardımlardan faydalanmak isteyen dernekler, bakanlık tarafından belirlenen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne uygun hazırlayarak, 30 Nisan 2014 tarihine kadar Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden online olarak başvuru yapabilmektedirler.

Gençlere yönelik kültürel ve sosyal projeler, aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler, sivil toplum kuruluşlarının yönetimine yönelik projeler ve insan hakları konulu projeler bakanlık tarafından destek görecek projeler arasındadır.