Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu için AB Destekli Hibe Programı

SocialInclusionWordCloudT.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik proje teklifleri bekliyor

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 24 Haziran 2014;  elden teslim için ise 24 Haziran 2014 saat 16.00’dır.

Detaylı bilgiye ve başvuru formlarına web sitesinden ulaşılabilir.