Şebeke herkese teşekkür eder!

1082462_562668147112924_914711090_o12 Temmuz 2012 tarihinde Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ve Gençlik Çalışmları Birimi ortaklığında uygulanmaya başlayan; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi bugün 24 ay olan uygulama süresini tamamladı.

Bu sürede Şebeke kapsamında;

–          Beş araştırma:

 1. ·         Türkiye’de Gençlerin Katılımı:

 2. ·         1930-1990 Meclisin Gençlik Söylemi:

 3. ·         Özerklikler ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları:

 4. ·         Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?

 5. ·         Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katıımı ve Gençlik Politikası

–          Altı çeviri yayın:

 1. ·         Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları

 2. ·         Gençlik Politikaları Kılavuzu

 3. ·         Gençlik Çalışmaları Tarihi

 4. ·         Gençlerin Siyasi Katılımı

 5. ·         Eğitimin Temelleri / Eğitim Kılavuzu

 6. ·         Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formel Olmayan Öğrenme

–       Bir kutu oyunu

–       20’şer kişinin katılımı ile üç uluslararası tematik çalıştay

–          80 kişinin katılımı ile bir uluslararası konferans

–          Yeni Zamanlarda Gençlerin Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı

–          On bir kısa video

 1. ·      Murat Belge İle Sivil Toplum Söyleşisi

 2. ·      2012 Gençlik Halleri

 3. ·      Sivil Toplum Etimolojisi

 4. ·      Hayatta Kalmanın Reçetesi!

 5. ·      TBMM 101

 6. ·      Kamu Harcamalarını İzleme Platformu ( Kahip )

 7. ·      Türkiye’de Gençlerin Katılımı

 8. ·      TBMM Dilekçe Komisyonu

 9. ·      TBMM Soru Önergesi

 10. ·      Türkiye’de Kamu ve Gençlik Politikaları

 11. ·      Gençlerin Katılımında Ekonomik Ve Sosyal Statü

–       Bir internet sitesi : www.sebeke.org.tr

–       6 aylık ikişer dönem halinde 127 katılımcı ile uygulanmış uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı

–          Uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı uygulama rehberi ve izleme değerlendirme raporu

–          10 katılımcı ile gerçekleştirilen Ankara çalışma ziyareti

–          10 katılımcı ile gerçekleştirilen Brüksel çalışma ziyareti

–       İki adet interaktif materyal:

 1. ·         Türkiye’de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi 1993-2012

 2. ·         TBMM 101: Sorum Meclisten İçeri

–          Bir belgesel

Geliştirildi, uygulandı. Tüm çalışmalarımıza internet sitemizden erişebilirsiniz. Şebeke tüm  içeriği ve  çalışmaları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir yüksek lisans programına dönüştü ve öğrenci kabullerine başladı: Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Bu süreçte Şebeke’yi şebeke yapan;

–       tüm katılımcılarımıza ve projenin çalışmalarını takip eden herkese,

–       kurumsal desteklerinden ötürü Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne,

–       eğitim, oyun, interaktif materyal, belgesel, video ekiplerimize,

–       araştırmacılarımıza, çevirmenlerimize, editörlerimize, tasarımcılarımıza,

–       içerik ve uygulama desteğinden dolayı Yasama Derneği (YASADER)’ne ,

–       tüm hizmet sağlayıcılarımıza,

–       başta muhasebe, insan kaynakları, rektörlük ve genel sekreterlik birimleri olmak üzere Şebeke’de sonsuz emeği olan İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanlarına,

çok teşekkür ederiz.

Bugün 11 Temmuz 2014; içindeyken zamanın yavaş geçtiğini düşündüğümüz; bugünse geriye baktığımızda ne çabuk geçtiğine inanamadığımız bir süreci tamamladık. Dileriz Şebeke ürettiği tartışmalar, veriler, bilgi ve beceri araçları, çıktılar üzerinden yaygınlaşmaya devam eder. Şebeke’nin bıraktığı yerden devam eden nice yeni yollarda karşılaşmak dileğiyle! Bizim anlatamadığımız şeyleri sevgili belgesel ekibimiz anlatabilir sizlere. Böylece son paylaşımımızı belgeselimiz ile yaparak sizleri iki senelik hikayemiz ile başbaşa bırakıyoruz:

Proje Ekibi: Devin Bahçeci, Kenan Dursun, Laden Yurttagüler, Nurhan Yentürk, Özlem Ezgin, Yörük Kurtaran

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı yayınlandı !

sebeke_konferans_kitap_kapakŞebeke Projesinin, tüm çalışmalarının ve ürettiği tartışmaların paylaşılması için 09-10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul kampüsünde Türkiye geneli ve Avrupa’dan kamu kurumları, STK temsilcileri, akademiden gelen katılımcılar eşliğinde tamamlandı.

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı sırasında aktif yurttaşlık, katılım, örgütlenme, gönüllülük, Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kavramların geçirdiği ve geçireceği dönüşümler konusunda farklıyaklaşımlar ele alınmış ve önemli bir tartışma platformu sağlanmıştır.

 

 

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/sebekekonferans.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

”Uzaktan Öğrenim Ağırlıklı Eğitim Programı Uygulama Rehberi” yayınlandı !

sebeke_egitim_kitap_kapakBu eğitim ve değerlendirme kitabını yayınlamamızın amacı, bir eğitim sürecinin nasıl yürü- tülmesi gerektiğine yönelik bir rehber kitap ya da bir kontrol listesi sunmak değildir. Gerek yüz yüze gerçekleştirilen, gerekse uzaktan eğitim süresince eğitmenler, moderatörler, de- ğerlendirmeciler ve tabii ki katılımcıların yaşadığı deneyimi, kullandığımız yöntemleri ve yaklaşımı kayıt altına almak ve paylaşmak için tasarlanmış bir araçtır. STK gönüllü ve profesyonelleri tarafından yapılan eğitimlere katkıda bulunacağı umudun- dayız.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/uzaktanogenim-EN-SON.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]