Ankara Çalışma Ziyareti

DSC06819

Çalışma ziyaretleri, STK üyeleri ve çalışanlarına yerel, ulusal ve uluslararası seviyedeki kuruluş ve uzmanlarla ilişki ve ağ geliştirme fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu aktivite katılımcılara, uzmanları çalışırken gözlemleme ve onlarla yüz yüze tanışma fırsatı sunarak, katılımcıları karar alma ve politika üretme süreçlerinde güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ankara Çalışma Ziyareti, 26 Nisan – 3 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleşti ve 7 gün sürdü. Öncesinde, çalışma ziyareti için bir açık çağrı yapıldı. 43 başvuru alındı ve on farklı STK’ dan 10 kişi programa kabul edildi.

1 Erkek Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği

2 Erkek Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği

3 Erkek İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi

4 Erkek İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

5 Kadın Kaşif Gençler Grubu

6 Kadın Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği

7 Kadın Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı

8 Kadın Tarlabaşı Toplum Merkezi

9 Kadın Toplum Gönüllüleri Vakfı

10 Kadın Yaşam Alanı Derneği

Çalışma ziyareti kapsamında toplamda 22 kuruluş ve uzman ziyaret edildi.

Görüşmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.