Çalıştay 1- Gençlerin Siyasi Katılımı 21 – 22 Haziran 2013

IMG_5403

Projemiz’in ilk tematik çalıştayı 21 – 22 Haziran 2013 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleşti. Gençlerin Siyasi Katılımı teması ile düzenlenilen etkinliğimize; akademi dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 25 katılımcı katıldı.

Çalıştay kapsamında; 2 gün boyunca, genç yurttaşların siyasi katılım mekanizmaları ile olan ilişkisi, erişilebilirliği ve bu mekanizmalara dahil olmalarını engelleyen her türlü konu ve öğeler, 5 soru hakkında tartışıldı:

1- Gençler; seçme ve seçilme eğilimleri bakımından yetişkinlerden farklılık gösteriyor mu? Seçimlere katılım ve parti üyeliği konusunda jenerasyonlar arasında farklılık var mı? Varsa neden?

2- Gençler parlamenter politikayı ve siyasi partileri nasıl algılıyor? Politikacılar gençleri nasıl algılıyor? Gençler, nasıl ve hangi koşullar / durumlar altında siyasi partilerde aktif rol alıyor? Siyasi partilerde ve diğer temsili demokrasi kurumlarında aktif olarak rol alan gençlerin deneyimleri neler?

3- Gençlerin sosyo ekonomik durumları, cinsiyetleri ve etnik kimlikleri; siyasi katılımlarını nasıl etkiliyor?

4- Türkiye’de, gençlerin siyasi partilere katılımı, seçimlere ve parlamenter siyasete ilgisi ne durumda? Türkiye; bu açıdan Avrupa’da ki eğilimler ile benzerlik ne düzeyde gösteriyor?

5- Gençlerin geleneksel siyasete katılımını teşvik etmek neden önemli ve bu nasıl yapılabilir? Gençlerin parlamenter siyasete katılımı konusu halen önemli / değerli mi? Eğer evet ise; siyasi partiler ve parlamenter politika gençlerin taleplerini nasıl karşılayabilir ve nasıl gençlerin, kamu karar alma mekanizmalara katılımı için imkanlar yaratabilir?

Yurt dışından da akademisyenlerin katılım gösterdiği çalıştayımız, ingilizce olarak düzenlendi.

Çalıştayın raporu

Çalıştayın fotografları

Bildiriler (Alternatif Link)

Sunumlar