Çalıştay 2- Gençlerin Sivil Topluma Katılımı 15-16 Kasım 2013

1461050_618296584883413_602522349_n

Projemizin ikinci çalıştayı,15-16 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Çalıştay; gençlerin sivil toplum kuruluşları üzerinden katılımı ve sivil toplum kuruluşlarına katılımı teması ile düzenlendi.

Gençlerin Sivil Topluma Katılımı Çalıştayı’nda, gençlerin sivil toplum kuruluşları üzerinden karar alma mekanizmalarına dair dinamikler, aktörler ve roller ile politikalar tartışıldı. Ayrıca STKların kurumsal yapıları, kurum içi demokrasi konusu, gönüllülük ve gençlerin STKların karar alma mekanizmalarına katılımı konuları da detaylı bir biçimde tartışıldı.

Çalıştaya, yurt içi ve yurtdışından akademisyler, stk temsilcileri ve kamu çalışanları olmak üzere 28 kişi katılım gösterdi. Çalıştay sırasında, aşağıdaki sorular üzerinden tartışmalar yürütüldü:

  1. Gönülülük nasıl tanımlanmalı? Günümüzdeki gönülülülük kavramının dinamiklerini eleştirel bir yaklaşımla anlamak için önemli olan tarihi konular / tartışmalar nelerdir? Yurttaşların ve özellikle genç yurttaşların katılım ve gönüllüğü ile ilgili olan dinamikler nelerdir?
  2. Güncel politik mecrayı ve tartışmaları ele düşündüğümüzde, gençlerin sivil topluma katılımında ve sivil toplum kuruluşlarının rolü hakkında kritik noktalar nelerdir? Sosyal refah devleti ve gönüllülük arasındaki ilişki nedir?
  3. Gençlerin, sosyo ekonomik durumları, toplumsal cinsiyet ve etnik kimliklerinin sivil topluma katılım konusundaki etkileri nelerdir?
  4. Gençlerin sivil topluma katılımı ve gönüllülük gençleri güçlendirmek olarak mı yoksa gençlerin radikalleşmesini engellemek / seslerini kısmak olarak mı algılanmalıdır?
  5. Kurum içi demokrasiden ne anlaşılmalıdır?  Gençlerin katılımını düşündüğümüzde; sivil toplum kuruluşlarının kurum içi demokrasi mekanizmaları ne durumdadır (karar alma süreçleri dahil  ancak sadece bu süreçler  ile sınırlı değildir)?
  6. Nasıl ve hangi yöntemler ile sivil toplum kuruluşları gençlerin katılımını kolaylaştırabilir?
  7. Gençlerin sivil topluma katılımını kolaylaştırmak için hangi yasal adımlar atılmalıdır? Gençlerin sivil topluma aktif katılımını kolaylaştırmak için devlet / karar vericiler nasıl fırsatlar geliştirebilirler?

Çalıştayın raporu

Çalıştayın fotografları

Bildiriler (Alternatif Link)

Sunumlar