Çalıştay 3 – Alternatif Katılım Yolları

1557149_658615050851566_1816424171_o

Projemizin üçüncü çalıştayı,7-8 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Çalıştay; alternatif katılım yolları teması ile düzenlendi.

Alternatif Katılım Yolları Çalıştayı’nda, genç yurttaşların kendileri tarafından üretilen / yaratılan katılım yolları tartışıldı.

Çalıştaya, yurt içi ve yurtdışından akademisyler, stk temsilcileri ve kamu çalışanları olmak üzere35 kişi katılım gösterdi. Çalıştay sırasında, aşağıdaki sorular üzerinden tartışmalar yürütüldü:

1)    Katılım yollarını kimler yapılandırıyor? Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını kısıtlayan engeller neler? Neden katılımcı demokrasi süreçleri dezavantajlı grupları için dahil edici bir biçimde gerçekleşmiyor?

2)    Dezavantajlı grupların kamusal alana katılımı için alternatif yollar var mı? alt kültür bir katılım yolu mudur? Gençlik kültürü gençler için bir katılım yöntemi midir?

3)    Kamusal alan herkes için yeterince “kamusal” mı? kamusal alanı kim düzenliyor? Grafittiler ve / veya stensiller “görünmeyen” özneleri kamusal alana taşıma konusunda etkili midir?

4)    Gençler nasıl ve neden kendilerini mizah dergileri, çizgi romanlar, fanzinler vb. araçlar gibi alternatif yollar ile ifade etmeye çalışıyor? Alternatif araçlar ile değişen ne ve bu tür araçlar kamusal tartışmalara katılım için gençleri nasıl güçlendiriyor? Kamusal alanda, mizah ve hicvin, dil üzerindeki etkileri nelerdir? Günümüzde, mizah ve gülmenin politikasının gençler üzerindeki etkileri nelerdir? Bu etkiler kamusal alanı nasıl değiştiriyor?

5)    Zaytung ve heberler gibi alternatif medya kaynakları, haberlerin anlatısını ve bakış açısını nasıl etkiliyor? “haberlerin anlatısını ve bakış açısını değiştirmek”in gençlerin kamusal tartışmalara katılımı üzerindeki etkileri nelerdir? Anlatının kaynağı nelerdir ve bu anlatıları kimler üretiyor?

6)    Internet gençler için “alternatif” bir kamusal alan mıdır? Gençlerin kamusal alandaki tartışmalara dahil olması konusunda sosyal medyanın rolü nedir? “Yeni kamusal alan” olarak internet nasıl, var olan güç ilişkilerini (veya hegemonyayı) pekiştirmek yerine gençlerin katılımını arttırmak için kullanılabilir? Sosyal medya gençlerin katılımı için daha açık bir “yol” mudur? Neden?

Çalıştay raporu hali hazırda hazırlanmaktadır. Haziran 2014 tarihinde yayınlanacaktır

Çalıştayın raporu

Çalıştayın fotografları

Bildiriler  (Alternatif Link)

Sunumlar