Gençlerin Siyasi Katılımı

Gençlerin Siyasi Katılımı (Political Participation of Young People)

Gençlerin Siyasi Katılımı 4 farklı kitapta yer alan makalelerden oluşan bir derlemedir. Avrupa Kon- seyi tarafından yayınlanan “Revisiting Youth Political Participation,” “Resituating Culture,” “Eggs in a Pan” ve “The Politics of Diversity in Europe” adlı kitaplardan seçilen 11 makale 4 ana bölüm altında toplanmış ve Türkçe akademik yazına kazandırılmıştır.

Kitabın Türkiye’de gençlerin siyasi katılımına ilişkin akademik ve siyasi tartışmaları besleyeceğini ve gençlerin aktif siyasi özneler olarak görülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kitapta bulunan makalelerin, Türkiye’de gençlik alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin, kamu kurum ve ku- ruluşları çalışanlarının, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve siyasi partilerin temsilcilerinin çalışma- larına katkıda bulunamasını umuyoruz.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/04/GenclerinSiyasiKatilimi.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]