Şebeke herkese teşekkür eder!

1082462_562668147112924_914711090_o12 Temmuz 2012 tarihinde Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ve Gençlik Çalışmları Birimi ortaklığında uygulanmaya başlayan; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi bugün 24 ay olan uygulama süresini tamamladı.

Bu sürede Şebeke kapsamında;

–          Beş araştırma:

 1. ·         Türkiye’de Gençlerin Katılımı:

 2. ·         1930-1990 Meclisin Gençlik Söylemi:

 3. ·         Özerklikler ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları:

 4. ·         Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?

 5. ·         Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katıımı ve Gençlik Politikası

–          Altı çeviri yayın:

 1. ·         Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları

 2. ·         Gençlik Politikaları Kılavuzu

 3. ·         Gençlik Çalışmaları Tarihi

 4. ·         Gençlerin Siyasi Katılımı

 5. ·         Eğitimin Temelleri / Eğitim Kılavuzu

 6. ·         Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formel Olmayan Öğrenme

–       Bir kutu oyunu

–       20’şer kişinin katılımı ile üç uluslararası tematik çalıştay

–          80 kişinin katılımı ile bir uluslararası konferans

–          Yeni Zamanlarda Gençlerin Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı

–          On bir kısa video

 1. ·      Murat Belge İle Sivil Toplum Söyleşisi

 2. ·      2012 Gençlik Halleri

 3. ·      Sivil Toplum Etimolojisi

 4. ·      Hayatta Kalmanın Reçetesi!

 5. ·      TBMM 101

 6. ·      Kamu Harcamalarını İzleme Platformu ( Kahip )

 7. ·      Türkiye’de Gençlerin Katılımı

 8. ·      TBMM Dilekçe Komisyonu

 9. ·      TBMM Soru Önergesi

 10. ·      Türkiye’de Kamu ve Gençlik Politikaları

 11. ·      Gençlerin Katılımında Ekonomik Ve Sosyal Statü

–       Bir internet sitesi : www.sebeke.org.tr

–       6 aylık ikişer dönem halinde 127 katılımcı ile uygulanmış uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı

–          Uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı uygulama rehberi ve izleme değerlendirme raporu

–          10 katılımcı ile gerçekleştirilen Ankara çalışma ziyareti

–          10 katılımcı ile gerçekleştirilen Brüksel çalışma ziyareti

–       İki adet interaktif materyal:

 1. ·         Türkiye’de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi 1993-2012

 2. ·         TBMM 101: Sorum Meclisten İçeri

–          Bir belgesel

Geliştirildi, uygulandı. Tüm çalışmalarımıza internet sitemizden erişebilirsiniz. Şebeke tüm  içeriği ve  çalışmaları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir yüksek lisans programına dönüştü ve öğrenci kabullerine başladı: Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Bu süreçte Şebeke’yi şebeke yapan;

–       tüm katılımcılarımıza ve projenin çalışmalarını takip eden herkese,

–       kurumsal desteklerinden ötürü Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne,

–       eğitim, oyun, interaktif materyal, belgesel, video ekiplerimize,

–       araştırmacılarımıza, çevirmenlerimize, editörlerimize, tasarımcılarımıza,

–       içerik ve uygulama desteğinden dolayı Yasama Derneği (YASADER)’ne ,

–       tüm hizmet sağlayıcılarımıza,

–       başta muhasebe, insan kaynakları, rektörlük ve genel sekreterlik birimleri olmak üzere Şebeke’de sonsuz emeği olan İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanlarına,

çok teşekkür ederiz.

Bugün 11 Temmuz 2014; içindeyken zamanın yavaş geçtiğini düşündüğümüz; bugünse geriye baktığımızda ne çabuk geçtiğine inanamadığımız bir süreci tamamladık. Dileriz Şebeke ürettiği tartışmalar, veriler, bilgi ve beceri araçları, çıktılar üzerinden yaygınlaşmaya devam eder. Şebeke’nin bıraktığı yerden devam eden nice yeni yollarda karşılaşmak dileğiyle! Bizim anlatamadığımız şeyleri sevgili belgesel ekibimiz anlatabilir sizlere. Böylece son paylaşımımızı belgeselimiz ile yaparak sizleri iki senelik hikayemiz ile başbaşa bırakıyoruz:

Proje Ekibi: Devin Bahçeci, Kenan Dursun, Laden Yurttagüler, Nurhan Yentürk, Özlem Ezgin, Yörük Kurtaran

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı yayınlandı !

sebeke_konferans_kitap_kapakŞebeke Projesinin, tüm çalışmalarının ve ürettiği tartışmaların paylaşılması için 09-10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul kampüsünde Türkiye geneli ve Avrupa’dan kamu kurumları, STK temsilcileri, akademiden gelen katılımcılar eşliğinde tamamlandı.

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı sırasında aktif yurttaşlık, katılım, örgütlenme, gönüllülük, Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kavramların geçirdiği ve geçireceği dönüşümler konusunda farklıyaklaşımlar ele alınmış ve önemli bir tartışma platformu sağlanmıştır.

 

 

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/sebekekonferans.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

”Eğitimin Temelleri” Eğitim Klavuzu Artık Türkçe!

egitimintemelleri kapakEğitimin Temelleri eğitim kılavuzunun içeriği bir eğitim kursunun düzenlenmesini tasarım ve planlamasından uygulanmasına, değerlendirmeden etkilerinin yaygınlaştırılmasına bütüncül bir süreç olarak ele alıyor ve bu süreç kapsamında bütün aktör ve unsurların gözden kaçırılmamasına özen gösteriyor. Her ne kadar orijinal yayın tarihi olan 2002’den bu yana yukarıda değindiğimiz değişimleri ve özellikle uzaktan öğrenim olanaklarını içermese de bir eğitimin temel unsurlarını bir zaman akışı içinde sunması nedeniyle halen önemli bir kaynak. Diğer eğitim kılavuzlarından bir farkı ise eğitimi düzenleyenlere yönelik olması nedeniyle metodolojilerin sayısının sınırlı olması.

Katılımcılarınızı haklar temelli olarak güçlendirmeye yönelik yaygın ve etkili eğitim çalışmaları geliştirmenizde yararlanabileceğiniz bir temel kaynak olması dileğiyle….

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/egitimintemelleri.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Avrupa’da Gençlerin Katılımı Ve Gençlik Politikası kitabımız yayınlandı !

sebeke_karsilastirmalianaliz_kapakAvrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası başlıklı bu çalışma Avrupa coğrafyasında gençlerin katılımına yönelik örnek olaylara yer vermektedir. Bunlar arasından siyasi katılım dene- yimi, sivil katılım deneyimi ve sosyal hareketler ve katılım deneyimi üç ayrı ülke üzerinden ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Kitapta ayrıca gençlerin katılım modelleri, AB ve gençlerin katılımıyla ilgili genel çerçevenin tartışılması, gençlik politikası hakkında bir yasal öneri metni olan Beyaz Kitap ve genç- lik politikaları göstergeleri dokümanının bir incelemesi de yer almaktadır. Bu çalışmanın Türkiye’de gençlik politikaları tartışmasına katkıda bulunacağını umut ediyoruz.

Emre Gür, Uluslararası Avrupa Formasyon Merkezi’nin (CIFE) Türkiye temsilcisi ve Türkiye Avrupa Vakfı Genel Sekreteri’dir.

Devin Bahçeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Eğitim ve Araştırma Birimi Şebeke projesinde koordinatör olarak çalışmaktadır.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/Avrupada-Gençlerin-Katılımı-Ve-Gençlik-Politikası.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Erasmus + Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı

erasmus+AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran 2014 (26 Haziran akşamı başlangıç, 30 Haziran öğle yemeği ile bitiş) tarihlerinde Ankara’da Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim Programına Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog projesi hazırlamak isteyen;

-Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer alan 13-30 yaş arası gençler ya da 30 yaş üstü gençlik çalışanları,

-Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın yerel ya da bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri,

-13-30 yaş aralığında olmak kaydıyla okudukları okulda herhangi bir öğreci topluluğuna/kulübüne üye gençler

başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince tam pansiyon konaklama masrafları ile eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmak kaydıyla ulaşım masrafları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Programına ilgi duyanlar aşağıdaki linkten en geç 18 Haziran 2014 günü mesai saati (18:00) bitimine kadar başvurularını buradan yapabilirler.

Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu için AB Destekli Hibe Programı

SocialInclusionWordCloudT.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik proje teklifleri bekliyor

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 24 Haziran 2014;  elden teslim için ise 24 Haziran 2014 saat 16.00’dır.

Detaylı bilgiye ve başvuru formlarına web sitesinden ulaşılabilir.

TÜBİTAK’tan “Temiz Teknoloji” Alanında İş Fikirleri Yarışması

unido_gcip-banner_635x315_b_sonTÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF), “Enerji ve Çevre” konusunda iş fikirlerinin sunulacağı bir proje yarışması düzenliyor. Temiz teknoloji alanında gelecek vaat eden iş fikirlerinin olacağı yarışma, ilk kez ulusal düzeyde düzenlenecek. Türkiye’nin en başarılı projesi, Silikon Vadisi’nde dünyadaki diğer projelerle yarışıyor olacak.

 Bu yıl “Yenilebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atıktan Enerji Üretim” ve “Su Verimliliği” kategorilerinde gerçekleştirilecek olan yarışmanın Türkiye başvuruları, 2 Haziran – 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda “www.turkey.cleantechopen.org” adresi üzerinden kabul edilecek.Daha detaylı bilgiye yine aynı siteden ulaşılabilir.

1. Uluslararası Bisiklet Festivali: Çevre için Pedal Çevir!

afişHer yıl geleneksel olarak düzenlenen Dünya Çevre Günü Kıtalararası Bisiklet Gezisi, festivale dönüşüyor. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 6-7-8 Haziran tarihlerinde düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Festivali’nde katılımcılar, iki kıta arasında pedal çevirmenin ayrıcalığının yanı sıra farklı oturumlara ve etkinliklere katılabilecektir.

Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Birleşmiş Milletler Türkiye tarafından da destekleniyor. Programın kendisi ve katılımla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.