Şebeke herkese teşekkür eder!

1082462_562668147112924_914711090_o12 Temmuz 2012 tarihinde Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ve Gençlik Çalışmları Birimi ortaklığında uygulanmaya başlayan; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi bugün 24 ay olan uygulama süresini tamamladı.

Bu sürede Şebeke kapsamında;

–          Beş araştırma:

 1. ·         Türkiye’de Gençlerin Katılımı:

 2. ·         1930-1990 Meclisin Gençlik Söylemi:

 3. ·         Özerklikler ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları:

 4. ·         Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?

 5. ·         Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katıımı ve Gençlik Politikası

–          Altı çeviri yayın:

 1. ·         Toplumsal Cinsiyet Konu(şma)ları

 2. ·         Gençlik Politikaları Kılavuzu

 3. ·         Gençlik Çalışmaları Tarihi

 4. ·         Gençlerin Siyasi Katılımı

 5. ·         Eğitimin Temelleri / Eğitim Kılavuzu

 6. ·         Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formel Olmayan Öğrenme

–       Bir kutu oyunu

–       20’şer kişinin katılımı ile üç uluslararası tematik çalıştay

–          80 kişinin katılımı ile bir uluslararası konferans

–          Yeni Zamanlarda Gençlerin Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı

–          On bir kısa video

 1. ·      Murat Belge İle Sivil Toplum Söyleşisi

 2. ·      2012 Gençlik Halleri

 3. ·      Sivil Toplum Etimolojisi

 4. ·      Hayatta Kalmanın Reçetesi!

 5. ·      TBMM 101

 6. ·      Kamu Harcamalarını İzleme Platformu ( Kahip )

 7. ·      Türkiye’de Gençlerin Katılımı

 8. ·      TBMM Dilekçe Komisyonu

 9. ·      TBMM Soru Önergesi

 10. ·      Türkiye’de Kamu ve Gençlik Politikaları

 11. ·      Gençlerin Katılımında Ekonomik Ve Sosyal Statü

–       Bir internet sitesi : www.sebeke.org.tr

–       6 aylık ikişer dönem halinde 127 katılımcı ile uygulanmış uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı

–          Uzaktan öğrenim ağırlıklı eğitim programı uygulama rehberi ve izleme değerlendirme raporu

–          10 katılımcı ile gerçekleştirilen Ankara çalışma ziyareti

–          10 katılımcı ile gerçekleştirilen Brüksel çalışma ziyareti

–       İki adet interaktif materyal:

 1. ·         Türkiye’de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi 1993-2012

 2. ·         TBMM 101: Sorum Meclisten İçeri

–          Bir belgesel

Geliştirildi, uygulandı. Tüm çalışmalarımıza internet sitemizden erişebilirsiniz. Şebeke tüm  içeriği ve  çalışmaları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir yüksek lisans programına dönüştü ve öğrenci kabullerine başladı: Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Bu süreçte Şebeke’yi şebeke yapan;

–       tüm katılımcılarımıza ve projenin çalışmalarını takip eden herkese,

–       kurumsal desteklerinden ötürü Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne,

–       eğitim, oyun, interaktif materyal, belgesel, video ekiplerimize,

–       araştırmacılarımıza, çevirmenlerimize, editörlerimize, tasarımcılarımıza,

–       içerik ve uygulama desteğinden dolayı Yasama Derneği (YASADER)’ne ,

–       tüm hizmet sağlayıcılarımıza,

–       başta muhasebe, insan kaynakları, rektörlük ve genel sekreterlik birimleri olmak üzere Şebeke’de sonsuz emeği olan İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanlarına,

çok teşekkür ederiz.

Bugün 11 Temmuz 2014; içindeyken zamanın yavaş geçtiğini düşündüğümüz; bugünse geriye baktığımızda ne çabuk geçtiğine inanamadığımız bir süreci tamamladık. Dileriz Şebeke ürettiği tartışmalar, veriler, bilgi ve beceri araçları, çıktılar üzerinden yaygınlaşmaya devam eder. Şebeke’nin bıraktığı yerden devam eden nice yeni yollarda karşılaşmak dileğiyle! Bizim anlatamadığımız şeyleri sevgili belgesel ekibimiz anlatabilir sizlere. Böylece son paylaşımımızı belgeselimiz ile yaparak sizleri iki senelik hikayemiz ile başbaşa bırakıyoruz:

Proje Ekibi: Devin Bahçeci, Kenan Dursun, Laden Yurttagüler, Nurhan Yentürk, Özlem Ezgin, Yörük Kurtaran

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı yayınlandı !

sebeke_konferans_kitap_kapakŞebeke Projesinin, tüm çalışmalarının ve ürettiği tartışmaların paylaşılması için 09-10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul kampüsünde Türkiye geneli ve Avrupa’dan kamu kurumları, STK temsilcileri, akademiden gelen katılımcılar eşliğinde tamamlandı.

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı sırasında aktif yurttaşlık, katılım, örgütlenme, gönüllülük, Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kavramların geçirdiği ve geçireceği dönüşümler konusunda farklıyaklaşımlar ele alınmış ve önemli bir tartışma platformu sağlanmıştır.

 

 

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/sebekekonferans.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

”Uzaktan Öğrenim Ağırlıklı Eğitim Programı Uygulama Rehberi” yayınlandı !

sebeke_egitim_kitap_kapakBu eğitim ve değerlendirme kitabını yayınlamamızın amacı, bir eğitim sürecinin nasıl yürü- tülmesi gerektiğine yönelik bir rehber kitap ya da bir kontrol listesi sunmak değildir. Gerek yüz yüze gerçekleştirilen, gerekse uzaktan eğitim süresince eğitmenler, moderatörler, de- ğerlendirmeciler ve tabii ki katılımcıların yaşadığı deneyimi, kullandığımız yöntemleri ve yaklaşımı kayıt altına almak ve paylaşmak için tasarlanmış bir araçtır. STK gönüllü ve profesyonelleri tarafından yapılan eğitimlere katkıda bulunacağı umudun- dayız.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/uzaktanogenim-EN-SON.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

”Avrupa Bağlamında Öğrenim Hareketliliği ve Formal Olmayan Öğrenme” kitabı artık Türkçe

Untitled

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi’nin amacı, genç yurttaşların ve gençler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmektir. Aynı zamanda, gençlerin toplumsal katılımlarının destek- lenmesi hedeflenmektedir.

Bu yayınla birlikte gerek ERASMUS gibi formel, gerekse de Gençlik Programı kap- samında formel olmayan hareketlilik ve değişim programlarına katılanların önemli sayılara ulaştığı Türkiye’de de hareketlilik ile ilgili tartışmaları başlatmayı, dahası hareketliliğin yurttaşlık anlayışları, gençlik örgütleri ve gençlerin katılımıyla ilişkisini kurmayı amaçlıyoruz.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/Avrupa-Bağlamında-Öğrenim-Hareketliliği-ve-Formal-Olmayan-Öğrenme-.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

 

”Eğitimin Temelleri” Eğitim Klavuzu Artık Türkçe!

egitimintemelleri kapakEğitimin Temelleri eğitim kılavuzunun içeriği bir eğitim kursunun düzenlenmesini tasarım ve planlamasından uygulanmasına, değerlendirmeden etkilerinin yaygınlaştırılmasına bütüncül bir süreç olarak ele alıyor ve bu süreç kapsamında bütün aktör ve unsurların gözden kaçırılmamasına özen gösteriyor. Her ne kadar orijinal yayın tarihi olan 2002’den bu yana yukarıda değindiğimiz değişimleri ve özellikle uzaktan öğrenim olanaklarını içermese de bir eğitimin temel unsurlarını bir zaman akışı içinde sunması nedeniyle halen önemli bir kaynak. Diğer eğitim kılavuzlarından bir farkı ise eğitimi düzenleyenlere yönelik olması nedeniyle metodolojilerin sayısının sınırlı olması.

Katılımcılarınızı haklar temelli olarak güçlendirmeye yönelik yaygın ve etkili eğitim çalışmaları geliştirmenizde yararlanabileceğiniz bir temel kaynak olması dileğiyle….

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/egitimintemelleri.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Avrupa’da Gençlerin Katılımı Ve Gençlik Politikası kitabımız yayınlandı !

sebeke_karsilastirmalianaliz_kapakAvrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası başlıklı bu çalışma Avrupa coğrafyasında gençlerin katılımına yönelik örnek olaylara yer vermektedir. Bunlar arasından siyasi katılım dene- yimi, sivil katılım deneyimi ve sosyal hareketler ve katılım deneyimi üç ayrı ülke üzerinden ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Kitapta ayrıca gençlerin katılım modelleri, AB ve gençlerin katılımıyla ilgili genel çerçevenin tartışılması, gençlik politikası hakkında bir yasal öneri metni olan Beyaz Kitap ve genç- lik politikaları göstergeleri dokümanının bir incelemesi de yer almaktadır. Bu çalışmanın Türkiye’de gençlik politikaları tartışmasına katkıda bulunacağını umut ediyoruz.

Emre Gür, Uluslararası Avrupa Formasyon Merkezi’nin (CIFE) Türkiye temsilcisi ve Türkiye Avrupa Vakfı Genel Sekreteri’dir.

Devin Bahçeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Eğitim ve Araştırma Birimi Şebeke projesinde koordinatör olarak çalışmaktadır.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/Avrupada-Gençlerin-Katılımı-Ve-Gençlik-Politikası.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Sorum Meclisten İçeri

Ekran Resmi 2014-05-20 14.13.34

Bu interaktif materyal sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanımaları; yasama ve denetim süreçlerine katılım konusunda, bilgi ve beceri sahibi olmaları için hazırlanmıştır.

Bu interaktif materyel, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini dile getirebilmeleri için TBMM çatısı altında bulunan denetleme ve kanun yapım süreçleri hakkında ayrıntıları interaktif bir şekilde  öğrenmeleri ve deneyimlemelerinı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/tbmm101/”]Giriş için tıklayınız![/button]

Türkiye’de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi

Ekran Resmi 2014-05-26 14.33.20Bu seçki ile Türkiye’de demokratikleşme ve sivil haklar alanının genişlemesi sürecine etkisi olan önemli sivil kampanyalarla ilgili olarak ulaşılabilen yazılı ve görsel malzemeleri biraraya getirmek; yöntem, araç, etki ve sonuç açısından yaşanan deneyimlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Dönem olarak, 1993-2012 yılları arasındaki 20 yıllık süre incelenmiştir.

Şebeke projesi çerçevesinde bu seçkide en az 30 kampanyaya yer vermeyi amaçladık. Tabii ki bu dönem içinde gerçekleşmiş tüm önemli kampanyaları seçkiye dahil edebildiğimizi söylemek mümkün değil. Bu nedenle bu çalışmayı sürekli gelişime açık tutabilmek için ,STK’ların gerçekleştirmiş oldukları kampanyalarla ilgili ellerindeki malzemeleri bize ileterek katkıda bulunmalarına olanak sağlayan bir yapı da kurguladık.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://sebeke.org.tr/kampanya/”]Giriş için tıklayınız![/button]

Yeni Zamanlarda Genc Yurttaşların Katılımı Konferansı Yapıldı

konferans fotoŞebeke Projesinin, tüm çalışmalarının ve ürettiği tartışmaların paylaşılması için 09-10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul kampüsünde Türkiye geneli ve Avrupa’dan kamu kurumları, STK temsilcileri, akademiden gelen katılımcılar eşliğinde tamamlandı.

Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı sırasında aktif yurttaşlık, katılım, örgütlenme, gönüllülük, Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kavramların geçirdiği ve geçireceği dönüşümler konusunda farklıyaklaşımlar ele alınmış ve önemli bir tartışma platformu sağlanmıştır.

Şebeke facebook ve twitter  hesaplarından etkinlikle ilgili diğer bilgiler ve yansımalar takip edilebilir.