Kutu Oyunu

1450066_612664188779986_455193998_nKutu Oyunu: “Katılım ve Yurttaşlık”

Son zamanlarda kutu oyunları non-formal eğitimler için alternatif bir araç haline geldi. Bu oyunlarının gücü, cazip ve sürdürülebilir olmasında yatmaktadır. Kutu oyunları, belirli bir konu üzerinde eğitmen eşliğinde veya eğitmen olmadan bir öğrenme ortamı oluşturmak için kullanılabilir. Bu projede, kutu oyunu katılım ve yurttaşlık konusunu, temsilci demokrasiden başlayarak katılımcı demokrasi ve bunun yurttaşlık oluşumuna etkileri gibi farklı açılardan tartışabilmek için bir araç olarak kullanılacaktır.

Şebeke Projesi için eğitim amaçlı oyun  tasarlama süreci Şubat 2013’te başlamıştır.

Anahtar konseptler üzerine literatür taraması ve öncelikli oyunlaştırma fikirlerini kurduktan  sonra, oyunun ana dinamiklerini şekillendirmek için 3 boyut belirlendi:

– Organizasyon temelli katılımla konu temelli katılım arasındaki gerginlik,

– Gençlerin geleneksel yöntemlerle politikaya katılmadaki isteksizlikleri,

– Katılım süreci ve güç birikiminin dağılımı arasındaki ilişki

Oyunun ana dinamikleri üzerine yapılan görüşmelerde, gençlerin katılımı kavramsal çerçevesine bağlı olarak oyunun temel mekanizması ortaya çıktı. Oyunun temel mekanizmasının “erdem” üzerine kurulmasına karar verildi. Buradaki akıllık, “hızlı ilerlemek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan dayanışarak git” olarak özetlenebilir

Oyun tasarım ekibi, Mayıs 2013’te oyunun ilk tasarımını bitirdi ve deneme aşamasına hazır hale geldi. Tasarım aşamasının ardından, Haziran 2013’te bir kaç deneme oyunu gerçekleşti.

Oyun, bir kendi kendine öğrenme şekli ve çok amaçlı bir araç olarak eğitimlerde kullanılacak ve uluslararası konferansta paylaşılacak. Oyun ayıca savunuculuk, katılım ve eğitim üzerine çalışan sivil toplum örgütlerine de dağıtılacak.